Zostaliśmy Liderem Przedsiębiorczości! :)

AGNIESZKA GUGALA LISTOPAD 2012

Z radością informujemy, że Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw przyznała naszej Spółdzielni tytuł „Lidera Przedsiębiorczości Roku 2012” :).  Tytuł „Lidera Przedsiębiorczości Roku” promuje aktywnych, dynamicznych przedstawicieli przedsiębiorczości w szczególności tych, którzy w swej działalności kierują się zasadami uczciwości i rzetelności wobec klienta i partnerów oraz zasadą działania na rzecz dobra kraju uwzględnianej w toku prowadzenia działalności gospodarczej 🙂 – wow, ale brzmi :). Wyróżnienie tytułem „Lidera Przedsiębiorczości Roku” nadawane jest corocznie kilkunastu firmom wybranym spośród nominowanych  i rekomendowanych przez organizacje przedsiębiorców, organizatorów, współorganizatorów i sponsorów Forum 🙂 Mamy frajdę z tego tytułu 🙂