Na żywo z V Kongresu Spółdzielczości :)

AGNIESZKA GUGALA LISTOPAD 2012

Właśnie trwa kongres, na którym oczywiście nie mogło nas zabraknąć. 🙂 Na gorąco prezentujemy fragment uchwały w sprawie stanu spółdzielczości na dzisiejszym V Kongresie Spółdzielczości:
„…Wobec wyzwań i zagrożeń współczesności Organizacja Narodów Zjednoczonych podjęła Rezolucję ustanawiającą rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości, przypominając spółdzielczy model przedsiębiorczości, umożliwiający partycypację wielu ludzi w tej formie własności wspólnotowej, jako skuteczny sposób: eliminacji biedy, tworzenia miejsc pracy, wzajemnej pomocy oraz harmonijnej współpracy i integracji społecznej.
V Kongres Spółdzielczości potwierdza znaczący wkład spółdzielni jaki one wnoszą w rozwój społeczno-gospodarczy naszego kraju, podnoszenie bezpieczeństwa społecznego oraz do tworzenia zrównoważonej i bardziej stabilnej pluralistycznej gospodarki. Spółdzielnie wnoszą taki wkład ponieważ:
– funkcjonują w lokalnych społecznościach przez długi okres czasu,
– angażują ludzi w zarządzanie swoimi przedsiębiorstwami,
– promują tworzenie miejsc pracy i zachowanie ich w społecznościach, którym służą,
– dążą do zyskowności nie jako do celu samego w sobie, lecz by efektywnie realizować potrzeby ich obecnych członków i przyszłych pokoleń,
– stosują model biznesu, który jest stabilny, uczciwy, przyjazny dla ludzi i możliwy do realizacji na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
– są bardzo odporne na uwarunkowania zewnętrzne, co wykazał ostatni kryzys finansowy i ekonomiczny.
W oparciu o wyniki i dyskusję podczas Kongresu stwierdzamy, że:
Spółdzielnie jako wzajemnościowe formy aktywności ludzi są przedsiębiorstwami, które odgrywają znaczącą rolę w gospodarce naszego państwa, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju.
W Polsce funkcjonuje blisko 9 tys. spółdzielni, które zrzeszają w sumie 8 milionów członków i osiągają 65 miliardów przychodów…”