Pisma do Liderów Przedsiębiorczości

AGNIESZKA GUGALA LISTOPAD 2012

Niżej prezentujemy pisma, które zostały napisane przez Prezydenta RP i Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz skierowane do laureatów konkursu Lider Przedsiębiorczości 2012.

Pismo od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Pismo od Marszałka Województwa Mazowieckiego: