Nasza Spółdzielnia Członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

AGNIESZKA GUGALA GRUDZIEŃ 2012

Miło nam zakomunikować, że zostaliśmy przyjęci na Członka Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Członkostwo w KPF jest dla nas kolejnym krokiem do realizacji celów związanych z odpowiedzialnością społeczną i wartościami jakie głosimy, gdyż misja  Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związku Pracodawców jest wyznaczanie w działalności gospodarczej wysokich standardów postępowania we wszystkich relacjach z klientami i kontrahentami oraz nadzorowanie stosowania się do nich przez przedsiębiorstwa finansowe, dla tworzenia i potwierdzania opinii, uznających te przedsiębiorstwa za instytucje zaufania publicznego.