Podpisaliśmy Kartę Różnorodności

PAWEL LIPIEC MARZEC 2013

Od niedawna jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności. Jest to efekt przyjętych przez nas wartości i potwierdzeniem, że są one faktycznym drogowskazem wyznaczającym kierunki rozwoju.

Spółdzielnia od początku bardzo mocno postawiła na ludzi i ich rozwój w ramach tworzonych struktur. Wśród wartości ANG znajdują się uczciwość, lojalność i kształcenie ale na pierwszym miejscu są Ludzie. Różnorodność jest naturalną cechą działania w formie spółdzielni, dlatego też sygnowanie Karty było naturalnym ruchem dla ANG.

– Różnorodność jest dla nas ważnym aspektem prowadzenia biznesu w sposób zrównoważony i odpowiedzialny społecznie. W całej Grupie ANG kładziemy na te wartości duży nacisk. W Spółdzielni różnorodność towarzyszyła nam w sposób naturalny od samego początku. Wynika to już z samej formy działalności; spółdzielczość sama w sobie gwarantuje nam różnorodność – mówi założyciel ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych, Artur Nowak-Gocławski.

Podpisanie Karty Różnorodności obliguje organizację do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy oraz do działania na rzecz promocji różnorodności. Organizacje sygnujące Kartę działają na rzecz promocji różnorodności, spójności i wyrównywania nierówności społecznych.

Często zadawane pytania