Pomagamy wybrać najlepsze przedsiębiorstwa społeczne 2013 r.

PAWEL LIPIEC MARZEC 2013

Fundacja Inicjatyw Społeczno–Ekonomicznych organizuje już po raz trzeci konkurs na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne. Ma on na celu wyłonienie firm, które najskuteczniej łączą walkę rynkową o zyski jednocześnie wypracowując znaczący zysk społeczny.

Uczestnikami konkursu są organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, spółdzielnie socjalne i wiele innych jednostek, którym bliskie są idee odpowiedzialności społecznej biznesu i przedsiębiorczości społecznej.

Od początku istnienia Spółdzielni staramy się koncentrować nie tylko na wyniku finansowym, który oczywiście też jest ważny, ale na tym co najbardziej wpływa na sukces firmy. Biznes to nie tylko tabelki z zestawieniem kosztów i zysków. W modelu spółdzielczym jak w żadnym innym widać prostą prawdę, że firma to więcej niż pieniądze – to przede wszystkim ludzie” – mówi Katarzyna Dmowska, Prezes Zarządu ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych.

Wśród ekspertów oceniających aplikacje znalazła się również trójka pracowników ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych: Tomasz Bujański, Katarzyna Dmowska, Aneta Mikołajczyk. Wartość nagród wynosi ponad 100 tysięcy złotych, więc przed ekspertami praca obarczona dużą odpowiedzialnością.

W skład rady konkursu wchodzą między innymi Henryk Wujec – fizyk, działacz opozycji w czasach PRL, poseł na Sejm X, I, II i III kadencji, były wiceminister rolnictwa oraz Paweł Bochniarz – dyrektor Marketingu i Rozwoju Biznesu na Polskę w firmie doradczej PwC.