KPF docenia etyczny biznes w Spółdzielni

PAWEL LIPIEC MAJ 2013

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce przyznała ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych certyfikat potwierdzający pozytywny wynik etycznego audytu wewnętrznego. Dokument potwierdza, że Spółdzielnia znajduje się w gronie Członków KPF w pełni akceptujących zobowiązania wynikające z przyjętych zasad dobrych praktyk.

Zasady Dobrych Praktyk to dokument, opisujący normy postępowania, oparte na ogólnych prawidłach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem. Zasady te zostały opracowane i przyjęte do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym, w szczególności związane z rynkiem finansów konsumenckich, które są Członkami Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związku Pracodawców.

Cieszymy się, że ważne dla rynku finansowego instytucje takie jak Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, doceniają etyczne działanie. Od początku istnienia Spółdzielni bardzo ważne było dla nas aby biznes był budowany na uczciwych otwartych relacjach z klientami.

ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych od początku kieruje się w swojej działalności odpowiedzialnością społeczną. Takie podejście do biznesu być może jeszcze nie jest popularne w segmencie finansowym, jednak to już zaczyna się zmieniać. Co raz więcej instytucji traktuje CSR nie tylko jako element działań PR-owych ale wpisuje je w strategię działania całej firmy.

Często zadawane pytania