Czy jedyną wartością w biznesie jest zysk?

PAWEL LIPIEC WRZESIEŃ 2013

-Na przestrzeni kilku minionych lat zaszły zmiany, które w zasadzie przesądzają o konieczności przestawienia modeli biznesowych na zrównoważone i społecznie odpowiedzialne. Dotyczy to praktycznie wszystkich branż, z finansową na czele- uważa Artur Nowak Gocławski z ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych, współorganizator konferencji „Dlaczego nie możemy być nieodpowiedzialni?”, która odbędzie się 17 października w Warszawie.

Podobną opinię wygłasza również drugi z organizatorów konferencji, Andrzej Roter, dyrektor generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych: Oczywiście, tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu nie jest nowa. Ale trudno oprzeć się wrażeniu, że wciąż szukamy potwierdzenia, że szanowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu może uchronić nas przed kolejnymi kryzysami, czy też pozwolić nam na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Konferencja w zamyśle jej organizatorów przeznaczona jest przede wszystkim dla osób odpowiedzialnych za strategię, CSR i marketing, w tym public relations, głównie instytucji finansowych: banków, towarzystw ubezpieczeniowych, pośredników finansowych. Ale nie tylko.

W trakcie konferencji poruszane będą takie zagadnienia jak: znaczenie misji i wartości dla strategii przedsiębiorstwa czy odpowiedzialność instytucji finansowych za budowanie zaufania publicznego. Na konferencji dojdzie do debaty z udziałem członków zarządów największych instytucji finansowych, banków i towarzystw ubezpieczeniowych, którą moderować będzie red. Maciej Samcik z Gazety Wyborczej, autor popularnego bloga „Subiektywnie o finansach”.

Ale jednocześnie przewidziano w programie konferencji prezentację dobrych praktyk pochodzących spoza sektora usług finansowych. Swoje wystąpienia zapowiedzieli przedstawiciele m.in. GlaxoSmithKline, Microsoft, Orange. – Wierzymy, że te przykłady postaw innych profesji mogą być ważną inspiracją – mówi Andrzej Roter.

Ponadto w trakcie konferencji głos zabiorą m.in.: Kamil Wyszkowski z Biura UNDP w Polsce (lokalne znaczenie Global Impact), Irena Pichola z PwC (Branża finansowa w Wizji 2050), Paweł Niziński z Goodbrand (Zaufanie, zaangażowanie i kapitał społeczny w budowaniu marek).

– Porozmawiajmy wspólnie o wartościach, tudzież ich braku, w strategiach biznesowych i marketingowych – zachęca Artur Nowak-Gocławski i zapowiada przekształcenie konferencji w permanentną akcję na rzecz dobrego rozumienia odpowiedzialności w biznesie. – Próbujmy być lepsi, bądźmy lepsi!

Konferencja „Dlaczego nie możemy być nieodpowiedzialni?”, której szczegółowy program znaleźć można na stronie www.nienieodpowiedzialni.pl odbywa się w ramach prowadzonej od lat przez KPF, Towarzystwo Naukowe Prakseologii, Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Akademię Leona Koźmińskiego Konferencji Prakseologiczno-Etycznej.

Patronat mediowy nad konferencją objęły redakcje: Bankier.pl, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PRoto.pl, Think Tank oraz Stowarzyszenie Prasy Firmowej.

publikacja: prnews.pl