Promujemy społeczną odpowiedzialność biznesu wśród spółdzielców

ANG PAŹDZIERNIK 2013

Jako Fundacja Będę Kim Zechcę oraz ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych zostaliśmy zaproszeni do udziału w cyklu szkoleń  dla Członków Rad Nadzorczych spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych oraz spółdzielni socjalnych, realizowanego i finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, a organizowanego przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. Celem szkoleń jest zwiększenie zaangażowania spółdzielców w utrzymanie miejsc pracy oraz rozwój aktywnych wspólnot lokalnych. Szkolenie obok zagadnień związanych z budowaniem strategii rozwoju spółdzielni,  aspektów prawnych czy zarządzania zespołem obejmuje również prezentację dot. idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz promocji dobrych praktyk w tym obszarze wśród spółdzielców, która prowadzona jest przez autorkę tego wpisu:)

Po pierwszym spotkaniu wiemy, że większość uczestników szkolenia jest bardzo zainteresowana poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu pod kątem prowadzenia lub doskonalenia tych działań w swoich spółdzielniach. Bardzo cieszymy się, że możemy podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem jednocześnie realizując nasz Fundacyjny cel – promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności.

Szkolenie odbywa się w pensjonacie prowadzonym przez Spółdzielnię Socjalną Przystań w miejscowości Kwapinka w Gminie Raciechowice, która jest przykładem współpracy samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi, dzięki której powstały nowe miejsca pracy i zrodził się pomysł na zagospodarowanie budynku dawnej szkoły w Kwapince. Więcej informacji es.malopolska.pl