Konferencja „Nienieodpowiedzialni” – odpowiedzialnie o finansach

KATARZYNA NOWAK PAŹDZIERNIK 2013

17 października odbyła się konferencja „Nienieodpowiedzialni” poświęcona zagadnieniu odpowiedzialności w sektorze usług finansowych. Konferencja obejmowała m.in. wykłady dotyczące trendów związanych ze zrównoważonym biznesem oraz panel dyskusyjny,  w którym członkowie zarządów instytucji finansowych omawiali wyzwania stojące przed odpowiedzialną branżą finansową. Przyznane zostały również nagrody w konkursie Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.

Warto podkreślić, że była to jedna z nielicznych konferencji, na której poruszone zostały tematy kluczowe z punktu widzenia branży finansowej takie jak: etyka sprzedaży, odpowiedzialność wobec klientów i pracowników, biznes oparty na wartościach czy odbudowanie wiarygodności instytucji finansowych. Konferencja zorganizowana została we współpracy z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych, w ramach cyklu Konferencji Prakseologiczno Etycznej, a jej pomysłodawcą była ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych oraz Fundacja Będę Kim Zechcę

W pierwszej części konferencji zaprezentowano trendy związane z odpowiedzialnym biznesem. Kamil Wyszkowski, Dyrektor biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP); Koordynator Krajowy Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact  mówił o tym dlaczego świat biznesu powinien wspierać ideę zrównoważonego rozwoju i jak można to zrobić angażując się w projekty UN.  Przedstawicielki firmy PwC, Irena Pichola oraz Aleksandra Stanek Kowalczyk podkreślały rolę sektora finansowego  we wspieraniu przemian społeczno – gospodarczych w oparciu o dokument Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu, 2050 oraz mówiły o tym na co zwracać uwagę podejmując decyzję o udziale w programach, konkursach i rankingach związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Aleksander Drzewiecki, prezes zarządu, House of Skills w swojej prezentacji analizował co tak naprawdę tworzy biznes odpowiedzialny- wartości, strategia, przywództwo?

Druga część konferencji rozpoczęła się emocjonującym panelem prowadzonym przez Macieja Samcika, dziennikarza Gazety Wyborczej, w którym  Mariusz Klimczak, prezes zarządu, BOŚ S.A, Krystian Kulczycki, wiceprezes zarządu, Euro Bank S.A. Edyta Szymczak, prezes zarządu, Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A., Wiesław Thor, członek rady nadzorczej, BRE Bank S.A. oraz Artur Nowak-Gocławski, prezes zarządu, Grupa ANG S.A. odpowiadali na pytania – czy można być odpowiedzialnym i jednocześnie realizować zysk; czy za problemy finansowe klientów odpowiedzialne są „złe” są produkty, czy raczej winna jest nieodpowiedzialna sprzedaż; czy zdecydowaliby się zrezygnować z systemów prowizyjnych i silnej presji sprzedażowej, żeby realizować zysk w długim okresie; jak definiują odpowiedzialność wobec pracowników? Wszyscy zgodzili się, że bycie firmą odpowiedzialną, nie wyklucza zarabiania pieniędzy, ważne żeby CSR był częścią strategii, a nie tylko pozornym działaniem na rzecz poprawy wizerunku. Konieczne jest odpowiednie dostosowanie strategii firmy do jej wartości, misji i wizji, co wpływa na zmianę postaw sprzedawców. Firma powinna budować swoją wiarygodność, szczerość i zaufanie zaczynając od swoich pracowników, którzy powinni utożsamiać się ze swoją firmą i jej wartościami. Tylko wtedy firma będzie mogła osiągnąć prawdziwy sukces rynkowy.

Drugi panel dyskusyjny prowadzony przez Magdalenę Krukowska z miesięcznika Forbes zaprezentował różne dobre praktyki m.in. z branży farmaceutycznej, IT, browarniczej,  które mogą być inspiracją dla branży finansowej w doskonaleniu procesów zarządzania związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.  W panelu dyskutowali: Justyna Czarnoba, menedżer działu komunikacji i CSR, GlaxoSmithKline, Justyna Januszewska, wicedyrektorka, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Marek Kosycarz, dyrektor ds. odpowiedzialności społecznej / citizenship  director, Microsoft Sp. z o.o., Małgorzata Walędzińska-Półtorak, SD manager, Kompania Piwowarska S.A.

Każdy uczestnik konferencji otrzymał w prezencie książkę Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce  pod redakcją  prof. Piotra Płoszajskiego, kierownika Katedry Teorii Zarządzania SGH , która została wydana w ramach projektu „Nienieodpowiedzialni” zainicjowanego przez ANG Spółdzielnię Doradców Kredytowych oraz Fundację Będę Kim Zechcę.

Goście konferencji, zarówno przedstawiciele środowiska akademickiego jak i banków, ubezpieczycieli, pośredników finansowych domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych podkreślali wagę tego typu dyskusji dla przewartościowania dotychczasowych zachowań rynkowych oraz zmiany negatywnego wizerunku sektora finansowego.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji. Więcej zdjęć dostępnych jest tutaj.

 

 

 

 

Często zadawane pytania