Certyfikat Dobrych Praktyk :)

KATARZYNA DMOWSKA LUTY 2014

Śpieszymy donieść, że Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych zatwierdziła raport z etycznego audytu wewnętrznego i potwierdziła, że ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH jest w gronie Członków KPF w pełni akceptujących zobowiązania, wynikające z przyjętych ZASAD DOBRYCH PRAKTYK. Fakt ten potwierdza załączony Certyfikat 🙂

zdjęcie (3)