ANG promuje działania innowacyjne w sektorze spółdzielni pracy.

KATARZYNA DMOWSKA MARZEC 2014

„Jedną bowiem z podstawowych wartości ruchu spółdzielczego, aczkolwiek często praktykowaną w niewystarczającym stopniu, jest współpraca między spółdzielniami. Zaangażowanie ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych w realizację projektu „Wsparcie członków rad nadzorczych spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych oraz spółdzielni socjalnych w procesie zarządzania spółdzielnią” jest doskonałą formą realizacji tej zasady i może stanowić wzór dla innych.” To fragment listu jaki dostaliśmy od Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w ramach podziękowania za współpracę w zakresie promowania działań innowacyjnych w sektorze spółdzielni pracy :).

I na tym nie kończymy. Będziemy nadal się angażować w te działania 🙂

zdjęcie