Przyszłość spółdzielczości w rękach młodych

EWA SZUL-SKJOELDKRONA KWIECIEŃ 2014

Jakie bariery napotykają młodzi ludzie, którzy chcą założyć spółdzielnię? Dlaczego spółdzielczość nie ma „dobrej prasy”? Skąd wziąć pieniądze na początek działalności spółdzielni? To tylko niektóre z pytań, jakie zadawaliśmy sobie wraz z innymi uczestnikami warsztatów podczas Dnia Młodych Przedsiębiorców Spółdzielczych 4 kwietnia w Warszawie. Ze strony ANG SDK udział wzięły Alicja Karpińska i moja skromna osoba.

Spółdzielczość wraca do łask. Nie tylko my w ANG SDK uważamy, że to świetny sposób na budowanie biznesu, który przynosi zyski, jest demokratyczny i społecznie odpowiedzialny. O rosnącej popularności spółdzielczości świadczą licznie powstające kooperatywy spożywcze, czy też coraz bardziej popularne spółdzielnie pracy działające w formie przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Niemniej, w Polsce założenie spółdzielni może być z wielu względów problematyczne, dlatego, jako wyznawcy idei spółdzielczości, z zapałem zaangażowaliśmy się w identyfikowanie potencjalnych barier i proponowanie rozwiązań.

Wraz z kolegami z organizacji parasolowych i innych spółdzielni za największe bolączki dla rozwoju spółdzielczości uznaliśmy negatywny obraz spółdzielczości, brak wiedzy i edukacji na temat zasad działania spółdzielni, zwyczajowe powiązanie spółdzielni z określonymi sektorami gospodarki (sektor spożywczy, spółdzielnie pracy chronionej, etc.), brak instrumentów finansowych dedykowanych działalności spółdzielczej i niechęć banków do finansowania takich przedsięwzięć, brak dostępu do usług wsparcia biznesu, a także niesprzyjające spółdzielczości prawodawstwo. Dużo tego…

W drugiej części warsztatu zajęliśmy się poszukiwaniem rozwiązań, które sprawią, że życie młodych (i nie tylko) spółdzielców będzie prostsze. Nasze propozycje zapełniały kolejne flipcharty, pogrupowane w cztery główne kategorie: instrumenty finansowe i prawodawstwo; edukacja i promocja oraz usługi wsparcia biznesu; uczenie się i zagadnienia międzypokoleniowe; strategia i zarządzanie. Wnioski? Przyszłość spółdzielczości to networking, kooperacja i lobbying na rzecz promocji spółdzielczości, edukacja i międzypokoleniowy transfer wiedzy, zmiany wizerunkowe, sprzyjające spółdzielczości rozwiązania prawne i finansowe oraz stworzenie narzędzi z obszaru business support.

Zaangażowanie uczestników, entuzjazm dla idei spółdzielczości, kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań – to wszystko sprawia, że na przyszłość spółdzielczości w Europie patrzymy z optymizmem 🙂