Artur Nowak-Gocławski dołącza do grona Prezesów-Wolontariuszy!

EWA SZUL-SKJOELDKRONA KWIECIEŃ 2014

Koalicja „Prezesi-Wolontariusze” oficjalnie powitała nowego prezesa 🙂 Z dniem wczorajszym Artur Nowak-Gocławski dołączył do tego szacownego grona, stając się tym samym jednym z 27 prezesów zaangażowanych w wolontariat. Gratulujemy!

Realizowana od 2011 roku inicjatywa „Prezesi-Wolontariusze” to projekt wyjątkowy – zwykło się uważać, że liderzy biznesu mają czas jedynie na zajmowanie się biznesem. Tymczasem koalicja „Prezesi-Wolontariusze” zachęca menedżerów najwyższego szczebla do dzielenia się swoim czasem, doświadczeniem i wiedzą w ramach działań wolontariackich. Członkowie koalicji popularyzują ideę wolontariatu, wspierają wolontariat pracowniczy w swoich firmach, osobiście podejmują działania wolontariackie oraz aktywizują środowisko biznesu, budują społeczeństwo obywatelskie i wspierają społeczności lokalne.

Celem koalicji „Prezesi-Wolontariusze” jest otwarcie dyskusji na temat społecznego zaangażowania wśród liderów biznesu, a także propagowanie postaw i zachowań prospołecznych poprzez pokazywanie pozytywnych przykładów menedżerów zaangażowanych w działania wolontariackie.

Więcej informacji o koalicji „Prezesi-Wolontariusze”, a także sylwetkę naszego Prezesa-Wolontariusza znajdziecie na stronie www.dobrybiznes.info