ANG o budowie społeczeństwa obywatelskiego u Prezydenta

EWA SZUL-SKJOELDKRONA WRZESIEŃ 2014

Dziś w Pałacu Prezydenckim odbyła się debata „25 lat wolności w Polsce. 25 lat zaangażowania biznesu w budowę społeczeństwa obywatelskiego”. O naszym podejściu do biznesu i zaangażowania w budowę społeczeństwa obywatelskiego opowiedział Artur Nowak-Gocławski.

Dzisiejsza debata była częścią obchodów 25-lecia odzyskania przez Polskę suwerenności i rozpoczęcia transformacji ustrojowej. Oprócz Artura w debacie udział wzięli m.in. Janina Ochojska z PAH, Mirella Panek-Owsiańska z FOB, Andrzej Klesyk z PZU, Piotr Pawłowski z Fundacji Integracja, ks. Jacek Stryczek ze Stowarzyszenia Wiosna oraz przedstawiciele firm zaangażowanych w inicjatywę „Prezesi-Wolontariusze” – drugiego obok Akademii Rozwoju Filantropii współorganizatora debaty.

Organizatorzy postanowili podzielić debatę na dwie części: część pierwszą zatytułowaną „Przeszłość”, podczas której prelegenci dzielili się swoimi przemyśleniami na temat tego, co wydarzyło się w Polsce w kontekście zaangażowania biznesu w budowę społeczeństwa obywatelskiego oraz część drugą pod nazwą „Przyszłość”, której zadaniem było wskazania kierunków rozwoju i działań, jakie może podjąć biznes. I to właśnie w drugiej części debaty udział wziął Artur.

W swoim wystąpieniu Artur nawiązał do wystąpień innych panelistów i wskazał trzy jego zdaniem najważniejsze kwestie, które mają znaczenie dla społecznego zaangażowania biznesu. Przede wszystkim, mówił Artur, dzielenie się zyskiem z potrzebującymi to istotny element społecznej odpowiedzialności, ale bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na sposób, w jaki ten zysk został osiągnięty. Po drugie, przyszedł czas na odpowiedzialne i odważne przywództwo – to na barkach liderów spoczywa obowiązek podejmowania działań i wyznaczania kierunków rozwoju, które będą uwzględniały nie tylko wynik finansowy, ale również wpływ społeczny i środowiskowy. Po trzecie wreszcie, konieczna jest zmiana podejścia i zmiana postawy skoncentrowanej na „ja” na postawę „ja i my”.

Trudno nie zauważyć, że te trzy wymiary towarzyszą nam w naszej codziennej spółdzielnianiej pracy i że każdego dnia staramy się być właśnie taką organizacją – osiągającą zysk z poszanowaniem potrzeb i oczekiwań naszych interesariuszy, zarządzaną odważnie i odpowiedzialnie oraz skoncentrowaną na dobru jednostek i ogółu łącznie.

Debatę podsumował Prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego, który zwrócił szczególną uwagę na to, że paneliści nie narzekają, a z optymizmem patrzą w przyszłość 🙂

Organizatorom wydarzenia dziękujemy za zaproszenie i możliwość przedstawienia naszego spółdzielczego punktu widzenia.