Dialog z naszymi interesariuszami – pytamy, co jest dla Was ważne

EWA SZUL-SKJOELDKRONA MARZEC 2015

4 i 10 grudnia 2014 r. obyły się sesje dialogowe z naszymi zewnętrznymi i wewnętrznymi interesariuszami, podczas których pytaliśmy m.in o odpowiedzialną sprzedaż produktów finansowych, a także o informacje, jakie powinny znaleźć się w naszym drugim raporcie społecznym.

Dialog z interesariuszami to specyficzna odmiana dialogu społecznego i jedna z podstawowych praktyk, jakie powinny wdrażać wszystkie społecznie odpowiedzialne firmy. Jest nie tylko sposobem na zidentyfikowanie oddziaływania naszej organizacji na naszych interesariuszy, czyli na osoby i organizacje, które mają wpływ na naszą działalność, i na które my wywieramy wpływ naszą działalnością, ale również źródłem informacji zwrotnej na temat organizacji, a niekiedy również źródłem cennych innowacji.

Przeprowadzone przez nas sesje dialogowe były zgodne ze standardem AA1000. Seria AA1000 została stworzona przez międzynarodowy think-tank AccountAbility w drodze dialogu z interesariuszami i we współpracy z ekspertami. Ideą leżącą u podłoża standardów było wsparcie organizacji w odpowiedzi na wyzwania zrównoważonego rozwoju, określenia swojej roli we współczesnym świecie i wkładu jaki może wnieść na poziomie ochrony środowiska, rozwoju społecznego i gospodarczego.

Naszych zewnętrznych interesariuszy zapytaliśmy o ich oczekiwania odnośnie odpowiedzialności sektora pośrednictwa i doradztwa finansowego, a także o kluczowe zagadnienia, o których nasi interesariusze chcieliby przeczytać w drugim zintegrowanym raporcie społecznym ANG SDK.

Interesariusze wewnętrzni odpowiadali na pytania o odpowiedzialność ANG SDK wobec pracowników, spółdzielców i doradców, o to, w jaki sposób pracownicy, spółdzielcy i doradcy mogą pomóc ANG SDK odpowiedzieć na oczekiwania interesariuszy zewnętrznych, a także o czym chcieliby przeczytać w kolejnym raporcie społecznym.

Odpowiedzi na przedstawione oczekiwania udzielimy do końca pierwszego kwartału 2015 roku.

Sesje dialogowe zostały zorganizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE w ramach projektu PARP „Zwiększanie konkurencyjności regionów przez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) nr 109/SPPW/DPP/2014”.

Aktualizacja 15.04.2015: nasz Raport z dialogu znajdziesz tutaj.