ANG SDK i Rok Odpowiedzialności ThinkTank

EWA SZUL-SKJOELDKRONA MARZEC 2015

Tylko odpowiedzialne firmy, NGO, media i politycy są w stanie spowodować rzeczywistą zmianę. Dlatego ośrodek dialogu i analiz ThinkTank obwołał rok 2015 „Rokiem Odpowiedzialności”.

„Rok Odpowiedzialności” jest realizowany we współpracy z partnerami – wiodącymi polskimi firmami i organizacjami pozarządowymi – od jesieni 2014 r. Jego celem jest wskazanie na potrzebę wzmocnienia odpowiedzialności i odpowiedzialnych  zachowań w różnych obszarach życia społecznego, od biznesu po media, administrację publiczną oraz  NGO’s.

ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych jest zaangażowana w projekt poprzez osobę Artura Nowak-Gocławskiego, który pełni rolę eksperta „Roku Odpowiedzialności”.

O projekcie, wyzwaniach, doświadczeniach i wielu innych ciekawych rzeczach przeczytasz na stronie internetowej.