ANG SDK ważnym interesariuszem BZ WBK

EWA SZUL-SKJOELDKRONA KWIECIEŃ 2015

15 kwietnia 2015 odbyło się spotkanie z interesariuszami Banku Zachodniego WBK, podczas którego mieli oni okazję wypowiedzieć swoje oczekiwania odnośnie drugiego raportu społecznego BZ WBK. Byliśmy jedynym pośrednikiem finansowym, który wziął udział w sesji dialogowej.

Celem spotkania przedstawicieli BZ WBK z interesariuszami było podsumowanie dotychczasowych działań banku, poznanie ich opinii i uwag odnośnie pierwszego raportu społecznego BZ WBK, a także uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści drugiego raportu w czterech obszarach: otoczenie rynkowe, społeczność lokalna, pracownicy i środowisko naturalne.

W spotkaniu udział wzięli najważniejsi interesariusza banku – przedstawiciele partnerów biznesowych, organizacji społecznych, regulatora, organizacji branżowych, środowiska akademickiego i dostawców. Byliśmy jedynym pośrednikiem finansowym, który wziął udział w spotkaniu dialogowym – ANG Spółdzielnię Doradców Kredytowych reprezentował nasz człowiek Artur Nowak-Gocławski.

Dialog z interesariuszami to podstawowa i bardzo ważna praktyka społecznie odpowiedzialnych firm – pozwala im poznać oczekiwania interesariuszy i uwzględnić odpowiedzi na nie w swoich działaniach. Jako firma, która odpowiedzialność społeczną wpisała w swoje DNA, staramy się wspierać podobnie myślące firmy w ich działaniach.