ANG SDK w Koalicji Rzeczników Etyki

EWA SZUL-SKJOELDKRONA LIPIEC 2015

W czerwcu przyłączyliśmy się  do Koalicji Rzeczników Etyki  w ramach Programu ONZ Global Compact „Biznes a Prawa Człowieka”. Celem prac Koalicji jest promowanie i wdrażanie zasad etyki w polskich firmach i instytucjach.

Do Koalicji, której członkami są m.in.  NBP, Microsoft, Polpharma, PGNiG, PKP S.A., Ergo Hestia czy Konfederacja Lewiatan może przyłączyć się każda firma lub organizacja, która przestrzega zasad odpowiedzialnego biznesu i etyki.

Dzięki uczestnictwu w Koalicji będziemy mogli podzielić się naszym doświadczeniem związanym z zarządzaniem etyką w organizacji z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw. Wspólne wypracowanie rekomendacji dla osób zajmujących się etyką ma bardzo duże znaczenia dla sukcesu wdrażania takich programów

Od dwóch lat wdrażamy systemowy program etyczny. W 2014 roku powstał nasz kodeks etyczny, który stanowi zbiór wytycznych wynikających z przekonań, wartości i sposobu w jaki prowadzimy biznes. Powołaliśmy też  Komisję Etyki, która stoi na straży przestrzegania zasad zapisanych w kodeksie. Obecnie przygotowujemy szkolenie z zakresu etyki w pracy doradców, które będzie obowiązkowe dla każdego współpracownika. Ponadto, co roku poddajemy się audytowi etycznemu prowadzonemu przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych.