ANG SDK przyjęła Deklarację Pośredników Finansowych

EWA SWIERCZEWSKA LIPIEC 2015

26 czerwca 2015 ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych przyjęła Deklarację Pośredników Finansowych – jeden z najważniejszych dokumentów definiujących wytyczne w zakresie etycznego postępowania na rynku finansowym. Deklaracja jest inicjatywą KPF oraz jej członków i ma na celu opisać i zaprezentować szczegółowo zasady postępowania na rynku finansowym w relacji ze wszystkimi interesariuszami, jakie wyznaczają sobie pośrednicy i doradcy finansowi.

Inspiracją do podjęcia inicjatywy było drastyczne obniżenie poziomu zaufania do rynku finansowym w ostatnich kilku latach, również w Polsce. Deklaracja Pośredników Finansowych stanowi kodeks standardów etycznego postępowania dla całego rynku pośrednictwa finansowego. Jej główną część stanowią „Zasady Dobrych Praktyk pośrednictwa finansowego” odnoszące się do następujących kwestii:

  • Wartości podstawowe. Są to wartości, którymi kierować powinien się każdy doradca, wśród nich: odpowiedzialna i rzetelna komunikacja; doskonalenie wiedzy i kompetencji; poszerzanie wiedzy eksperckiej i troska o bezpieczeństwo klienta; rzetelna informacja; uczciwa konkurencja
  • Odpowiedzialne pośrednictwo finansowe. Pośrednictwo polegające na budowaniu efektywnych i trwałych relacji z klientem, opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
  • Reklama oparta na prawdziwych i kompletnych danych
  • Informowanie klienta polegające na udzielaniu informacji dostosowanych do poziomu znajomości rynku finansowego przez klienta
  • Doskonalenie zawodowe
  • Uczciwa współpraca i etyczna konkurencja
  • Współpraca pośredników z instytucjami finansowymi
  • Reklamacje klientów

Inicjatywa KPF oraz jej członków jest elementem konsekwentnie od 10 lat realizowanego programu etycznego, w którym bardzo istotną rolę odgrywa Komisja Etyki KPF. Jest to aktualnie jeden z niewielu tego typu organów z tak dużym doświadczeniem samorządowym, monitorujący stosowanie się do zasad dobrych praktyk przez pośredników finansowych w Polsce.” – mówi Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

Monitorowaniem zgodności praktyk biznesowych Członków KPF z Zasadami Dobrych Praktyk KPF oraz wydawaniem merytorycznych interpretacji praktyk biznesowych, stosowanych przez podmioty, które nie są Członkami KPF ma zająć się Komisja Etyki KPF. Do grona monitorujących rynek finansowy zaproszeni zostali również interesariusze rynku pośrednictwa finansowego. Wśród mich m.in. dostawcy produktów finansowych, w których sprzedaży uczestniczą pośrednicy, czyli w głównej mierze banki i firmy ubezpieczeniowe, organizacje konsumenckie, podmioty uczestniczące w rozstrzyganiu sporów w modelu alternatywnym do sądów oraz organizacje samorządowe skupiające instytucje finansowe.

Pobierz dokument: Deklaracja Pośredników Finansowych 2015