Spółdzielnia na I Kongresie Pośrednictwa Finansowego

KATARZYNA NOWAK WRZESIEŃ 2015

24 września uczestniczyliśmy w I Kongresie Pośrednictwa Finansowego organizowanego przez KPF, podczas którego przedstawiciele branży pośrednictwa finansowego oraz instytucji finansowych i ubezpieczeniowych dyskutowali na tematy ważne dla branży. Artur i Michał dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem jako uczestnicy paneli dyskusyjnych dotyczących wizji zrównoważonego rozwoju branży pośrednictwa finansowego oraz przyszłości branży.

Podczas kongresu prowadzone były 3 sesje tematyczne.

Uczestnicy rozmawiali o tym jaka jest  europejska i polska perspektywa funkcjonowania sektora pośrednictwa finansowego – jaka jest struktura systemu finansowego w Polsce i rola w nim pośredników, jaki jest stan i potencjał sektora w perspektywie 2-5 lat, jak wygląda sektor pośrednictwa na rozwiniętych rynkach finansowych Zachodniej Europy oraz wschodzących rynkach finansowych środkowo-wschodniej Europy.

Kolejnym tematem, w który jako panelista zaangażowany był Artur Nowak-Gocławski, była wizja zrównoważonego rozwoju branży pośrednictwa finansowego. Próbowano znaleźć odpowiedzi na pytania:

  • jaka jest perspektywa dostawców produktów do sprzedaży poprzez sektor pośrednictwa finansowego na kwestie odpowiedzialnej sprzedaży oraz rekomendacje w tym zakresie?
  • czy możliwe jest osiągnięcie sukcesu finansowego bez missellingu?
  • czy branża powinna się sama regulować czy powinni to zrobić „regulatorzy”. Jeżeli sama to w jaki sposób?
  • na ile należy uwzględniać w strategiach działania firm z branży wyzwania związane z odpowiedzialnością społeczną świata finansów?
  • jak zaangażowanie społeczne może wpływać na przewagi konkurencyjne?

Podczas ostatniej sesji tematycznej uczestnicy zastanawiali się jaka jest przyszłość branży pośrednictwa finansowego. W panelu dyskusyjnym, w którym udział wziął Michał Kwasek, praktycy biznesu zaprezentowali swoje poglądy i opinie dotyczące wizji i perspektywy rozwoju sektora w perspektywie 2-5 lat. Omawiano tematy takie jak:

  • modele biznesowe, rozwój kompetencji doradców i pośredników finansowych
  • nowe strategie dostawców
  • demokratyzacja usług finansowych – finansowanie społecznościowe
  • zmiany demograficzne a nowe pokolenie doradców

Już niedługo dostępne będzie szczegółowe podsumowanie Kongresu, którym na pewno się z Wami podzielimy:)