Spółdzielnia na EFNI

KATARZYNA NOWAK PAŹDZIERNIK 2015

 

 

Artur jako reprezentant naszej Spółdzielni oraz projektu Nienieodpowiedzialni jest uczestnikiem Europejskiego Forum Nowych Idei – międzynarodowego spotkania dyskusyjnego środowisk biznesowych na temat przyszłości Europy i jej gospodarki, postrzeganych w szerokim, globalnym kontekście. Tematem tegorocznego spotkania jest Europa wobec rosnących nierówności społecznych, radykalizmów i zagrożeń geopolitycznych. Gorące dyskusje toczą się od rana do późnego wieczora między innymi na temat odpowiedzialności przedsiębiorców i ich roli w zmianie świata na lepsze. W licznych debatach, wykładach, panelach dyskusyjnych bierze udział ponad 150 gości z różnych krajów Europy i całego świata, efektem tych spotkań są wspólnie wypracowane nowe idee dla Europy, które w postaci rekomendacji przekazywane są politycznym i gospodarczym decydentom w Polsce i Unii Europejskiej.

Artur był uczestnikiem Prologu do EFNI – sympozjum gromadzącego szerokie grono ekspertów z różnych dziedzin wokół refleksji na temat zmiany współczesnego paradygmatu społeczno- gospodarczego,  który jest rodzajem nieformalnego wstępu do konferencji.  Celem sympozjum było przygotowanie pytań do sesji plenarnych w ramach głównego programu EFNI – do wykorzystania przez osoby prowadzące sesje oraz stworzenie dokumentu podsumowującego obawy i nadzieje wobec zmiany paradygmatu – do dystrybucji na zakończenie konferencji.

Sympozjum prowadzone było w formie warsztatów z udziałem liderów środowisk biznesowych i innych sektorów w 6 obszarach tematycznych:

  • otwarte miasta i wsie,
  • kultura, język i media, cyfrowa wrażliwość
  • edukacja
  • kapitał społeczny
  • digital shift i miasto areną wszystkiego
  • inkluzywna gospodarka.

Artur brał udział warsztatach dotyczących inkluzywnej gospodarki obok osób takich jak Henryk Orfinger, Prezes Zarządu Dr Irena Eris, prof. Bolesław Rok, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, Paweł Łukasiak, Prezes Zarządu Akademii Rozwoju Filantropii,.

Więcej szczegółów przekażemy Wam po powroci Artura z Sopotu:)

 

efni1 efni2