Zintegrowany raport społeczny 2014

KATARZYNA NOWAK PAŹDZIERNIK 2015

Zintegrowany raport społeczny ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych za 2014r.  „Kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.”  jest już gotowy! 

Raport ten jest drugim raportem Spółdzielni, został przygotowany zgodnie z międzynarodowymi stanadardami raportowania danych pozafinansowych GRI, oraz wytycznymi serii standardów prowadzenia dialogu z interesariuszami AA1000.

Dlaczego warto zapoznać się z naszym raportem?

  • Spółdzielnia jako jedyna w branży pośredników i jedna z niewielu w całej branży finansowej w transparentny sposób komunikuje swoje działania, wyniki finansowe, podejście do biznesu.
  • Raport opiera się na rzetelnie przeprowadzonym dialogu z interesariuszami, których zaprosiliśmy do dyskusji o kwestiach, które są ważne dla nas i dla dla całej branży.
  • Jest szczerym pokazaniem wyzwań, tego co się nam udało i nie, zawiera liczne wypowiedzi naszych współpracowników, partnerów, ekspertów, przedstwicieli branży finansowej – w tym naszego bezpośredniego konkurenta.
  • Wypowiedzi nie były cenzurowane, więc nie zawsze są „cukierkowe”, tak jak to zazwyczaj bywa w różnego rodzaju firmowych publikacjach.

Oprócz wersji papierowej (wydaliśmy tylko 250 egzemplarzy na papierze z recyklingu) przygotowaliśmy łatwą w nawigacji stronę z elektroniczną wersją raportu. Zapraszamy do lektury! link do strony raportu

Wasze opinie są dla nas bezcenne, chcemy aby raport za 2015r. był jeszcze lepszy – wszelkie opinie i komentarze proszę zgłaszajcie na adres katarzyna.nowak@grupaang-pp.frontlabs.pl