III Konferencja Koalicji Prezesi-wolontariusze!

NATALIA CIECIÓRA LISTOPAD 2015

Debata z udziałem przedstawicieli firm i organizacji pozarządowych, kalejdoskop wolontariatów pracowniczych, warsztaty z ekspertami oraz prezentacja wyników badania na temat wolontariatu rozwijającego kompetencje to części programu III Konferencji Koalicji Prezesi-wolontariusze objętej Honorowym Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 25 listopada w Warszawie spotkali się m.in. koordynatorzy wolontariatu pracowniczego, osoby z działów HR, CSR, managerowie, eksperci, przedsiębiorcy społeczni. Spotkanie zorganizowano z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 5 grudnia.

Głównym tematem III Konferencji Koalicji Prezesi-wolontariusze był wolontariat kompetencji o którym Prezes Herbert Wirth z KGHM Polska Miedź napisał we wstępie do folderu stworzonego na potrzeby konferencji, że „wymaga współdziałania, wzajemnego szacunku i zaufania, rozwija i wzbogaca obie strony – tak tworzy się kapitał społeczny niezbędny dla rozwoju gospodarczego i funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa opartego na aktywności społecznej”.

Wydarzenie rozpoczęło się od przedstawienia wyników badania pt. „Radość pomagania, czyli podwójna moc wolontariatu rozwijającego kompetencje”. Zaprezentują je Justyna Rozmysłowska i Kinga Konkol z T-Mobile Polska.

Jak co roku, w trakcie kalejdoskopu wolontariatów pracowniczych, firmy, których prezesi są członkami Koalicji Prezesi-wolontariusze, zaprezentowali swoje niezwykłe pomysły na działania wolontariackie oraz pokażą, jakie są konkretne rezultaty tych działań.

Po części otwierającej odbyły się warsztaty dotyczące następujących zagadnień:
„Jak zachęcić Pokolenie Y do angażowania się w sprawy społeczne? Millenialsi a wolontariat” Prowadzący: Krzysztof Kaczmar (Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy), Artur Nowak-Gocławski (ANG)

„Crowdsourcing, microtasking, e-mentoring – bezpieczny wolontariat kompetencji w sieci” Prowadzący: Marzena Kacprowicz (Fundacja Dobra Sieć), Sebastian Grabowski (Orange Lab)

„Jak wolontariat kompetencji może przyczyniać się do rozwoju przedsiębiorczości społecznej? Współpraca ze start-upami i liderami projektów społecznych”. Prowadzący: Magdalena Klaus (FISE), Agata Stafiej-Bartosik (ASHOKA)

Organizatorzy postanowili także rozszerzyć tematykę konferencji poświęconej pomaganiu o szerszy kontekst, temat ważki i aktualny, czyli kwestię uchodźców, których wspierają rzesze wolontariuszy. Piotr Bystrianin, prezes Fundacji Ocalenie poprowadził warsztat pt. „Co czują ludzie uciekający ze swojego kraju?, który będzie miał formę gry symulacyjnej.

Wolontariat kompetencji od 2015 roku stał się główną formą aktywności członków Koalicji Prezesi-wolontariusze. Jak mówi Paweł Łukasiak, pomysłodawca Koalicji: – Kilkuletnie doświadczenie związane z dzieleniem się wiedzą, kompetencjami i doświadczeniami zawodowymi pozwoliło na zbudowanie silnej tożsamości programowej i zebranie tych działań w jednym programie pod nazwą „Wiedza i doświadczenie” – .

Jest to obecnie flagowy program Koalicji Prezesi-wolontariusze i platforma wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Koalicji a młodymi przedsiębiorcami, liderami organizacji pozarządowych, przedsiębiorstwami społecznymi. Dlatego też w czasie Konferencji odbyła się debata pt. „Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem – transakcja, potrzeba czy konieczność ?” w której wzięli udział Prezesi-wolontariusze – Anna Ostaszkiewicz (PayTel) i Mariusz Gaca (Orange Polska) oraz eksperci: Zdzisław Hofman, Paweł Łukasiak, Bolesław Rok.

Uczestnicy dyskutowali m.in. o tym co wolontariat kompetencji daje obu stronom: wolontariuszom i beneficjentom, o barierach mentalnych, które powodują, że odpowiedzialna przedsiębiorczość nie jest oczywistością, o sprzymierzeńcach w tworzeniu kultury pomagania i dlaczego rozmawiając o zaangażowaniu pracowników w działania społeczne firmy, nie możemy dziś pominąć nowych technologii.

Więcej informacji, program, lista ekspertów i opisy warsztatów na stronie:
http://www.konferencja2015.dobrybiznes.info/

Źródło: dobrybiznes.info

12308226_1086264534717768_7129492224018745629_n 12311056_1086263881384500_217702156158871555_n12249605_1086263858051169_135216516735703067_n 12313830_1086264148051140_2488858412941155401_n