Raport Spółdzielni wybrany jako jeden z najlepszych raportów w konkursie Raporty Społeczne

ANG GRUDZIEŃ 2015

Nasz zintegrowany raport społeczny za 2014r. otrzymał nagrodę dziennikarzy w 9. edycji konkursu Raporty Społeczne, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmy Deloitte i SGS.  Nagrody dla firm, które najlepiej zaraportowały dane niefinansowe zostały rozdane 7 grudnia w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Nagrody otrzymały również raporty CEMEX Polska, Bank Zachodni WBK i Castorama Polska.

Obok jury głównego co roku swoją nagrodę przyznaje jury dziennikarskie. Znajdują się w nim przedstawiciele mediów, w tym roku: Brief, PAP Biznes, Dziennik Gazeta Prawna, Forbes, Program III Polskiego Radia, Rzeczpospolita, MUZO.FM, Ekologia i Rynek, Gazeta Wyborcza. Jury w uzasadnieniu przyznania nagrody Spółdzielni zwróciło uwagę na szczerość publikacji, adekwatność odpowiedzi na oczekiwania interesariuszy oraz pokazanie szerokiego kontekstu działań.

Nagroda w konkursie jest dla nas szczególnym wyróżnieniem, ponieważ przywiązujemy dużą wagę do szczerej i przejrzystej komunikacji z naszymi interesariuszami. Zależało nam żeby raport nie był „polukrowany”, tak jak to zazwyczaj  ma miejsce w materiałach marketingowych, tylko żeby szczerze pokazywał nasze wyzwania, sukcesy, ale i porażki. Wypowiedzi interesariuszy uwiarygadniają nasze działania, zostały zamieszczone bez żadnych zmian z naszej strony, a dla nas są źródłem cennych informacji.  – mówi Artur Nowak – Gocławski.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych zostało 37 raportów, z czego tylko 5 raportów dotyczyło branży finansowej, 6 raportów prezentowało treści w sposób zintegrowany i tylko 13 raportów dostępnych jest również online. Jednym z nich jest nasz raport :).

ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych jest jedyną firmą w branży pośredników i jedną z nielicznych w całej branży finansowej, która w sposób transparentny prezentuje swoje wyniki finansowe oraz działania.  Już po raz drugi przygotowaliśmy zintegrowany raport społeczny, który łączy wyniki finansowe z analizą kontekstu społecznego, ekonomicznego, środowiskowego, pokazuje otoczenie, w jakim Spółdzielnia funkcjonuje oraz wyzwania nie tylko dla firmy ale dla całej branży.

Zintegrowany raport społeczny ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych został stworzony w oparciu o rzetelnie przeprowadzony dialog z interesariuszami zgodnie ze standardami AA 1000 angażowania interesariuszy, standardu raportowania danych finansowych i pozafinansowych International Integrated Reporting Council oraz Global Reporting Initiative. Dostępny jest na stronie http://raport2014.angkredyty.pl/ Zapraszamy do przeczytania!:)

Bardzo zależy nam na Waszej opinii dotyczącej raportu. Jeżeli macie jakieś sugestie o czym chcielibyście przeczytać w kolejnym raporcie, jeżeli chcielibyście podzielić się swoją opinią – piszcie na adres katarzyna.nowak@grupaang-pp.frontlabs.pl

grafika konkurs

 

grupowe

nagroda dziennikarzy1