ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych Etyczną Firmą 2015

NATALIA CIECIÓRA MARZEC 2016

ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych zdobyła tytuł Etycznej Firmy 2015 w drugiej edycji konkursu organizowanego przez Puls Biznesu oraz PwC. Spółdzielnia została wyróżniona za działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej na etyce i zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Eksperci Pulsu Biznesu oraz PwC twierdzą, że świat biznesu coraz bardziej dostrzega potrzebę kształtowania i doskonalenia standardów kultury organizacyjnej. Co więcej, to właśnie przestrzeganie wysokich norm etycznych może budować przewagę konkurencyjną danego przedsiębiorstwa. Idea konkursu powstała z potrzeby promowania i wzmacniania zasad etycznego biznesu wśród polskich podmiotów gospodarczych.

– Bardzo się cieszymy, że zostaliśmy wyróżnieni jako jedna z 15 firm wybranych spośród 190 zgłoszeń, w tym wielu bardzo uznanych przedsiębiorstw – mówi Artur Nowak – Gocławski z ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych – Nagroda ta jest dla nas wielkim wyzwaniem, będziemy się starać, aby nadal na nią zasługiwać. Dziękujemy naszym spółdzielcom za wyznawanie takich samych wartości oraz gratulujemy wszystkim laureatom.

W ramach konkursu wyłoniono firmy „prowadzące działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej o etykę i wartości w sposób najbardziej kompleksowy i systemowy, wykazujące największą aktywność w tym obszarze na tle innych przedsiębiorstw w Polsce” [Puls Biznesu]. Podstawowym kryterium uczestnictwa w konkursie było prowadzenie działalności biznesowej w zgodzie z zasadą etyczności. Do udziału w plebiscycie zostały zaproszone wszystkie przedsiębiorstwa zarejestrowane i funkcjonujące w Polsce.

Laureaci zostali wyłonieni dzięki przeprowadzonej ankiecie. Pytania w niej zawarte odnosiły się do zagadnień z obszaru zarządzania etyką w firmie, takich jak: struktura programu zarządzania etyką, odpowiedzialność w ramach programu zarządzania etyką, nadzór najwyższej kadry kierowniczej nad programem, system zgłaszania nieprawidłowości oraz sposoby ich weryfikacji, szkolenia i komunikacja, ład korporacyjny, reputacja, przywództwo oraz zarządzanie ryzykiem nadużyć.

ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych to profesjonalna organizacja doradztwa finansowego, która posiada oddziały na terenie całej Polski. Z organizacją współpracuje ponad 500 spółdzielców i doradców. Jej partnerami biznesowymi są wszystkie najważniejsze banki w kraju. Spółdzielnia powstała w roku 2010, jako alternatywne dla korporacji miejsce pracy dla doświadczonych doradców kredytowych. Formuła spółdzielni gwarantuje Członkom współwłasność i współdecydowanie o kierunkach działania Spółdzielni.  ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych jest organizacją, która przywiązuje dużą wagę do tego, aby być firmą odpowiedzialną społecznie i rozwijającą się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 _MG_3460 _MG_3422 _MG_2902 _MG_2887 _MG_2881