Kolejny numer nieregularnika Nienieodpowiedzialni już dostępny.

NATALIA CIECIÓRA KWIECIEŃ 2016

Zaufanie i odpowiedzialność – czy będą podstawą przedsiębiorstwa  przyszłości? Jak tworzyć instrumenty  finansowe, które pomagają  ludziom? Na te i wiele innych pytań, w najnowszym numerze Nienieodpowiedzialnych odpowiedzi udzielają osobistości ze świata finansów i nauki.  W nieregularniku przeczytamy także o wartościach, zrównoważonym rozwoju i zaangażowaniu społecznym w biznesie oraz o głównych grzechach branży finansowej.

 Trzeci numer nieregularnika Nienieodpowiedzialni ukazał się w ostatnich dniach marca. Czasopismo powstało z potrzeby podsumowania wiedzy zgromadzonej podczas III Konferencji Nienieodpowiedzialni „Żródła wartości firm branży fianansowej. Jak osiągać zyski i budować zaufanie” oraz doświadczeń związanych z prowadzeniem odpowiedzialnego społecznie biznesu. Jest częścią większego projektu Nienieodpowiedzialni, zainicjowanego przez ANG Spółdzielnię Doradców Kredytowych oraz fundację „Będę Kim Zechcę”. Idea projektu odwołuje się do zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności i zaangażowania społecznego branży finansowej.

 – Nienieodpowiedzialni to projekt stanowiący wynik naszych poszukiwań wyjątkowego biznesu – tłumaczy Artur Nowak – Gocławski, pomysłodawca projektu. – Biznesu, który nie tylko jest rentowny, ale również stanowi dla właścicieli i pracowników dającą radość przygodę. Jesteśmy przedsiębiorcami, tworzymy nasze firmy na bazie pasji i dążymy do dobrych wyników finansowych, jednak mamy świadomość, że to nie wszystko. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za sukces finansowy, ale również za nasz wpływ społeczny. Dlatego bierzemy odpowiedzialność za to, jaki będzie świat, który nas otacza.

Autorami artykułów w najnowszym numerze są eksperci w dziedzinie ekonomii, finansów, CSR-u oraz etyki biznesowej, filozofii, filantropii i wolontariatu. Swoją wiedzą podzielili się między innymi: prof. Magdalena Środa, Aleksandra Stanek-Kowalczyk z Deloitte, prof. ALK Bolesław Rok, Agata Stafiej-Bartosik prezes Fundacji Ashoka, Adam Aduszkiewicz, Mariusz Grendowicz, prof. Jerzy Hausner. W Nienieodpowiedzialnych możemy także przeczytać wywiad z Karolem Sachsem – honorowym przewodniczącym Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych (FEBEA) oraz z Pawłem Nizińskim – partnerem GOODBRAND CEE / CEO better.

Nieregularnik Nienieodpowiedzialni, w nakładzie 3 000 egzemplarzy, wydrukowany został na papierze z certyfikatem FSC 100% recykling. Dystrybuowany będzie m.in do współpracowników i przyjaciół ANG , banków, towarzystw ubezpieczeniowych, organizacji pozarządowych i administracji publicznej.

Aby otrzymać nieregularnik Nienieodpowiedzialni wystarczy napisać na adres paulina.rutyna@grupaang.com. Nieregularnik jest czasopismem bezpłatnym, przy czym mile widziana jest dowolna donacja na Fundację ,,Będę Kim Zechce’’ nr  konta 08 2490 0005 0000 4530 8363 5569 z przeznaczeniem na program stypendialny.

Dziękujemy FUTU za projekt makiety oraz Skapande za realizację.