9 dobrych praktyk Spółdzielni wyróżnionych

KATARZYNA NOWAK KWIECIEŃ 2016

9 praktyk Spółdzielni wyróżnionych w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” za 2015r.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, opracowywany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, stanowi największy w Polsce przegląd aktywności biznesu społecznie odpowiedzialnego.  Tegoroczna odsłona zebrała rekordową liczbę dobrych praktyk CSR  – 811 (suma praktyk zgłaszanych po raz pierwszy i długoletnich; w ubiegłym roku łącznie było 684).

My również możemy cieszyć się tym, że z roku na rok, coraz więcej naszych dobrych praktyk zostaje wyróżnionych w raporcie. W tym roku było ich aż 9 (w 2014r. -7)!

Raport  grupuje działania firm według 7 obszarów normy ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. I choć najwięcej praktyk opisanych jest w obszarze „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”, to największy ich wzrost nastąpił w obszarze „praktyki z zakresu pracy”.

Nowe dobre praktyki Spółdzielni wyróżnione w 2015r:

Obszar uczciwe praktyki operacyjne – edukacja rynku
1.Konferencja Nienieodpowiedzialni  – od 2013r. prowadzimy coroczną konferencję w ramach projektu Nienieodpowiedzialni.pl, której celem jest zaadresowanie problemów branży finansowej, zachęcenie jej przedstawicieli do dyskusji o odpowiedzialności i służebnje roli sektora finansowego oraz wspólnego działania na rzecz odzyskania przez sektor zaufania społecznego. www.nienieodpowiedzialni.pl

Obszar Ład organizacyjny – zarządzanie i etyka
2.Ład Spółdzielniany-  to zbiór zasad i regulacji, których celem jest zapewnienie równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie Spółdzielni
3.Wdrożenie Kodeksy Etyki, utworzenie Komisji Etyki oraz powołanie Rzecznika ds. Etyki 

Obszar praktyki z zakresu pracy – wolontariat pracowniczy
4.Program tutoringu – wolontariat pracowniczy. Współpracownicy Spółdzielni i Grupy ANG angażują się w wolontariat jako tutorzy, wspierając młodych stypendystów Fundacji „Będę Kim Zechcę”. W 2015r. zaangażowanych było 11 tutorów.

Praktyki długoletnie Spółdzielni:

W obszarze Ład Organizacyjny:
5.Dialog z interesariuszami Spółdzielni, który prowadzimy od 2014r. zgodnie ze standardami AA1000. Spotkania pozwalają zgłosić oczekiwania, na które firma daje odpowiedź w formie raportu, oraz określić ważne kwestie, które zostaną później opisane w raporcie CSR.

6.Drugi zintegrowany raport społeczny – od 2014r. publikujemy raport zgodnie ze standardem GRI G.4 oraz standardy raportowania zintegrowanego IIRC. Raport został nagrodzony w konkursie Raporty Społeczne 2015.

W obszarze Środowisko:
7.Ekologiczne polityka marketingowa – od 2013r. prowadzimy proekologiczną politykę marketingową –  nasze materiały marketingowe pochodzą z recyklingu lub posiadają certyfikat FSC.

W obszarze Zaangażowanie Społeczne:
8.Programy Fundacje „Będę Kim Zechcę” – od 2013r. w programach Fundacji „Odpowiedzialna Przedsiębiorczość” i „Finanse na wesoło” wzięło udział 18 szkół, 800 uczniów, wolontariusze poprowadzili w sumie 150 godzin zajęć. Stypendia otrzymało 11 osób, które są wspierane przez 11 tutorów – współpracowników Spółdzielni i całej Grupy ANG.

9.Wspieramy konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku – od 2013r. współpracownicy Spółdzielni oceniają od strony ekonomicznej nadesłane do konkursu wnioski, wspieramy finansowo organizację gali finałowej konkursu oraz w 2015r. ufundowaliśmy nagrodę ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych dla przeadsiębiorstwa społecznego, które wyróżnia się w działaniach marketingowych.

Pełna wersja raportu  „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” za 2015r. dostępny jest pod adresem http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2015/