Zapraszamy na CSR Financial Day 2016

KATARZYNA NOWAK KWIECIEŃ 2016

CSR Financial Day 2016. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych  jest pierwszą konferencją naukową w Polsce poświęconą równocześnie praktyce funkcjonowania CSR w instytucjach bankowych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego. Konferencja obędzie się 8 czerwca 2016 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Konferencja została objęta partonatem medialnym przez projekt Nienieodpowiedzialni, którego Spółdzielnia jest pomysłodawcą.

Podczas paneli dyskusyjnych zostaną poruszone tematy takie jak:

–  w jaki sposób instytucje bankowe  – bank centralny i banki komercyjne – definiują i wdrażają koncepcję CSR w swojej działalności;

– społeczna odpowiedzialność pośredników finansowych. Praktycy i teoretycy pośrednictwa finansowego postarają się nakreślić rzeczywisty obraz prowadzonych działań w zakresie CSR. Równocześnie zostanie poruszona kwestia wyzwań jakie stoją przed pośrednikami finansowymi oraz działań jakie mogą podjąć aby nazwać swą praktykę odpowiedzialną. Postaramy się odpowiedzieć na pytania m.in. jak działalność w zakresie CSR może wpłynąć na poprawę wizerunku pośredników finansowych oraz jaka jest ich rola w procesie edukacji finansowej klienta;

– jakie działania podejmują doradcy finansowi i spółki doradztwa finansowego w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Szczególną rolę w tej dyskusji zajmie wskazanie różnic między pośrednikiem a doradcą finansowym oraz etycznych i nieetycznych praktyk podmiotów działających na rynku usług doradztwa finansowego.

Organizatorem konferencji jest Studenckie Koło Naukowe Bankowości i Pośrednictwa Finansowego, działające przy Katedrze Pieniądza i Bankowości w Poznaniu.
Patronat honorowy nad konferencją objęła Komisja Nadzoru Finansowego i Rektor UEP, a patronat merytoryczny – Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Związek Firm Doradztwa Finansowego, Europejska Federacja Doradców Finansowych EFFP Polska, Europejska Akademia Planowania Finansowego, Związek Maklerów i Doradców, Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Związek Firm Pożyczkowych i Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska.

 

Strona konferencji:
http://ue.poznan.pl/pl/konferencja-csr-financial-day-2016,a44493.html

Fan Page Konferencji:
https://www.facebook.com/events/789908057811769/

Informacji o konferencji udziela Dr Krzysztof Waliszewski
Katedra Pieniądza i Bankowości
e-mail: krzysztof.waliszewski@ue.poznan.pl