Gazeta Nienieodpowiedzialni nagrodzona w Konkursie Szpalty Roku!

KATARZYNA NOWAK CZERWIEC 2016

Spółdzielnia przywiązuje dużą wagę do tego, aby być firmą odpowiedzialną społecznie. Dba o promowanie wysokich standardów etycznych w relacjach z klientami i partnerami oraz angażuje się w inicjatywy branżowe promujące etyczną sprzedaż, etykę i zaangażowanie społeczne. Jedna z tych inicjatyw została właśnie nagrodzona.

Gazeta Nienieodpowiedzialni, której pomysłodawcami i wydawcami są ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych oraz Fundacja Będę Kim Zechcę zdobyła Srebro w Konkursie Szpalty Roku 2016 w kategorii magazyn dla klientów B2B. Jury konkursu nagrodziło naszą publikącję za innowacyjny i społecznie odpowiedzialny wymiar komunikacji krzewiący idee zrównoważonego rozwoju branży finansowej.

Konkurs Szpalty Roku jest organizowany juz po raz dziewiąty przez Stowarzyszenie Content Marketing Polska, a jego celem jest rozpowszechnianie wysokich standardów w tworzeniu polskich projektów marketingu treści poprzez wyróżnienie i promowanie najlepszych z nich.

We wcześniejszych edycjach konkursu wyróżnienie zdobył nasz Zintegrowany Raport Społeczny za 2014r. –  za wyjątkowe podejście do przygotowania raportu (w kategorii Raport CSR, edycja 2015) oraz otrzymaliśmy Brązowe Szpalty dla gazety Nienieodpowiedzialni za formułę edytorską adekwatną do tematyki pisma (w kategorii  magazyn dla partnerów i klientów B2B, edycja 2014).