ANG i projekt Nienieodpowiedzialni na CSR Financial Day

KATARZYNA NOWAK CZERWIEC 2016

08.06.2016r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się konferencja CSR Financial Day. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych, która była pierwszą konferencją naukową w Polsce poświęconą równocześnie praktyce funkcjonowania CSR w instytucjach bankowych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.

Jako jeden z prelegentów, reprezentując projekt Nienieodpowiedzialni zainicjowany i prowadzony przez Spółdzielnię, wystąpił Artur Nowak-Gocławski, który przedstawił prezentację dotyczącą 5-ciu wyzwań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu dla branży finansowej.

Podczas paneli dyskusyjnych były poruszone tematy takie jak:

–  w jaki sposób instytucje bankowe  – bank centralny i banki komercyjne – definiują i wdrażają koncepcję CSR w swojej działalności;
– społeczna odpowiedzialność pośredników finansowych. Praktycy i teoretycy pośrednictwa finansowego starali się nakreślić rzeczywisty obraz prowadzonych działań w zakresie CSR oraz wyzwań jakie stoją przed pośrednikami finansowymi oraz działań jakie mogą podjąć aby nazwać swą praktykę odpowiedzialn;
– jakie działania podejmują doradcy finansowi i spółki doradztwa finansowego w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Szczególną rolę w tej dyskusji zajmie wskazanie różnic między pośrednikiem a doradcą finansowym oraz etycznych i nieetycznych praktyk podmiotów działających na rynku usług doradztwa finansowego.

Organizatorem konferencji było Studenckie Koło Naukowe Bankowości i Pośrednictwa Finansowego, działające przy Katedrze Pieniądza i Bankowości w Poznaniu.
Patronat honorowy nad konferencją objęła Komisja Nadzoru Finansowego i Rektor UEP, a patronat merytoryczny – Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Związek Firm Doradztwa Finansowego, Europejska Federacja Doradców Finansowych EFFP Polska, Europejska Akademia Planowania Finansowego, Związek Maklerów i Doradców, Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Związek Firm Pożyczkowych i Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska.

Projekt Nienieodpowiedzialni był patronem medialnym konferencji.