Raport społeczny Spółdzielni za 2015r.

KATARZYNA NOWAK WRZESIEŃ 2016

Zintegrowany raport społeczny ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych „Służba i biznes” za 2015r. dostępny jest już pod adresem http://raport2015.angkredyty.pl/  (w polskiej i angielskiej wersji językowej).

W ANG wydajemy raport społeczny raz w roku, robimy to jako jedyny pośrednik finansowy i jedna z nielicznych firm w branży finansowej. Jest to nasz trzeci raport przygotowany zgodnie z międzynarodowymi  wytycznymi raportowania zrównoważonego rozwoju GRI oraz zasad dot. raportowania zintegrowanego IIRC.

Streszczenie w wersji polskiej wydrukowaliśmy w nakładzie 2 tys. egzemplarzy na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu. Jeżeli chcielibyście Państwo otrzymać streszczenie naszego raportu – prosimy o kontakt: katarzyna.nowak@grupaang.com

Co znajduje się w raporcie?

 • opis naszego modelu biznesowego oraz szerszego kontekstu naszych działań,
 • opis wyzwań dla Spółdzielni i dla całej branży finansowej oraz tego jak Spółdzielnia na nie odpowiada,
 • podsumowanie naszych działań i plany na kolejne lata,
 • szczere przedstawienie tego co się nam udało, a co nie,
 • odpowiedzi na oczekiwania interesariuszy, które zostały zgłoszone podczas spotkań dialogowych,
 • dobre praktyki, którymi chcemy się dzielić,
 • szczere, budujące i pozytywne, czasami krytyczne, wypowiedzi naszych współpracowników – doradców i spółdzielców oraz osób, które współpracują z nami

Dlaczego raportujemy?

 • Stawiamy na transparentność – chcemy informować szczerze o naszych wynikach i działaniach.
 • Chcemy pokazać wartość, jaka powstaje w wyniku wybranego przez nas modelu biznesowego.
 • Jest to dla nas naturalny krok w rozwoju naszej Spółdzielni, który pozwala nam uporządkować i podsumować nasze działania.
 • Dzięki raportowaniu angażujemy liczne grono naszych współpracowników, budujemy świadomość nt. znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu w naszej Spółdzielni.

Jak powstaje nasz raport?

 • Dialog – rozmawiamy z naszymi interesariuszami, czyli grupami ważnymi dla Spółdzielni i takimi, na które Spółdzielnia ma istotny wpływ, organizujemy spotkania dialogowe, pytamy się i słuchamy przy każdej możliwej okazji.
 • Definiowanie najważniejszych kwestii – określamy jakie kwestie są istotne dla naszych interesariuszy, zastanawiamy się jak kompleksowo zaprezentować treści w raporcie, jakie wskaźniki wybrać.
 • Zaangażowanie interesariuszy – każdy nasz raport powstaje dzięki zaangażowaniu kilkudziesięciu osób – gromadzimy dane za cały poprzedni rok i wypowiedzi interesariuszy, które uwiarygadniają nasze działania.
 • Podsumowanie działań i planowanie w krótkim i długim horyzoncie czasowym – nasz raport zawiera konkretne cele jakie jako ANG chcemy osiągnąć oraz podsumowanie tego co się nam udało, a co nie.
 • Przygotowanie treści – każdy nasz raport społeczny przedstawia szerszy kontekst działań firmy, prezentuje wyzwania, szanse i ryzyka, pozwala na spojrzenie na Spółdzielnię w szerszym i długoterminowym kontekście. Prezentuje treści w sposób czytelny i dostosowany do oczekiwań naszych interesariuszy. Np. w tym roku zgodnie z oczekiwaniem zgłoszonym podczas sesji dialogowych przygotowaliśmy streszczenie raportu.

 

Zapraszamy do podzielenia się z nami Państwa opinią o raporcie katarzyna.nowak@grupaang.com, tel. 600 941 741