Podsumowanie IV konferencji Nienieodpowiedzialni

KATARZYNA NOWAK PAŹDZIERNIK 2016

Zaufanie klienta kluczem do sukcesu w branży finansowej

Podsumowanie IV edycji konferencji Nienieodpowiedzialni, której ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych była pomysłodawcą oraz głównym organizatorem.

Podczas IV konferencji Nienieodpowiedzialni prelegenci zgodnie twierdzili, że branża finansowa jest w przededniu zmian, które w znaczny sposób wpłyną na sposób prowadzenia biznesu. Głównymi powodami tych zmian jest cyfryzacja i wchodzenie na rynek pracy millenialsów. W czasach, w których roboty zaczynają wypierać pracę ludzi, zaufanie i relacje z klientami są receptą na powodzenie w biznesie.

Tegoroczna edycja konferencji Nienieodpowiedzialni pod nazwą „Człowiek czy biznes vs człowiek i biznes. Jak branża finansowa może zarabiać pamiętając o człowieku?” miała miejsce 13 października w Sali pod Kopułą w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie. Na konferencję przyszło ponad 350 gości. Rozpoczęło ją wystąpienie Artura Nowaka – Gocławskiego prezesa ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych – pomysłodawcy i organizatora konferencji.

Jesteśmy ogromnie zadowoleni z Czwartej już Nienieodpowiedzialnej Konferencji. Osiągnęliśmy to co było dla nas najważniejsze – ponad 350 osób wsłuchało się w niezwykle inspirujące rozmowy, wykłady, debatę, znajdując dla siebie prowokację do zastanowienia się nad sprawami, nad którymi większość z nas nie zastanawia się niestety często, czyli humanizmem w naszych relacjach z klientami, współpracownikami i wymaganiami, jakie wobec liderów stawia dzisiejszy świat, szczególnie w aspektach moralnych. Dużo uwagi poświęciliśmy też temu, co w relacjach między ludźmi zmienią nowe technologie oraz przyszłości pracy w branży finansowej. Wydaje mi się, że udało nam się połączyć praktyczny biznesowy wymiar spotkania z bardzo holistycznym spojrzeniem na to, co nas otacza. Tak dobra atmosfera konferencji jest ogromną zasługa zarówno gości, którzy zechcieli wystąpić na scenie, jak i gości, którzy z wielką atencją wsłuchali się w to, co mają do powiedzenia prelegenci. Na koniec komunikat dla wtajemniczonych „Projekt będzie kontynuowany” – komentuje Artur Nowak – Gocławski.

Głos zabrała także Jacqueline Kacprzak – Radca Ministra w Ministerstwie Rozwoju, która przekonywała, że CSR to dostrzeganie ludzi na każdym szczeblu firmy. Przedsiębiorcę porównała do artysty, który nie tylko tworzy, ale jest też odpowiedzialny za swoje dzieło. W jej przekonaniu, kapitalizm liczący jedynie zyski, nie jest opłacalny w dłuższej perspektywie.

Kolejnym prelegentem był Szymon Hołownia, który swoją charyzmą i wiedzą zyskał kolejnych fanów. Tematem jego przemówienia było ,,Siedem grzechów głównych – Pycha”. Hołownia twierdzi, że pycha jest źródłem całej reszty grzechów, to od niej wszystko się zaczyna. Powodem popadania w pychę jest natomiast fakt, że nie możemy pogodzić się z tym, jaka jest nasza miara i błąd osądu na temat naszego miejsca na świecie. Jak podkreślał, sama ambicja nie jest niczym złym, dopiero jej „nowotwór” – pycha, prowadzi do destrukcji. Najprostszym sposobem na sprawdzenie, czy ulegliśmy temu grzechowi, jest odpowiedź na pytanie, czy mamy w sobie umiejętność przyjmowania. Świat oparty jest na jednej zasadzie – relacji człowieka z człowiekiem. Hołownia przekonywał, że mamy tylko jedno życie i nie da się go rozdzielać na życie prywatne i służbowe. Musimy także pamiętać, że to, jak żyjemy, może oddziaływać na ludzi nawet na drugim końcu świata.

Po Szymonie Hołowni, swój wykład wygłosiła Aleksandra Stanek z Deloitte. W prezentacji przedstawiła 2 sposoby prowadzenia biznesu. Podział polegał na rozróżnieniu nastawienia menadżerów na „zarobić” i „zarabiać”. Wybierając pierwsza opcję, co prawda zgromadzimy w szybkim tempie pieniądze, ale działania oparte na cross-sellingu, w tym na oferowaniu klientom produktów, których nie potrzebują, prowadzi w dłuższej perspektywie do spirali zadłużenia, a to w konsekwencji skutkuje ich niewypłacalnością. Znacznie bardziej opłacalnym modelem jest „zarabianie”, czyli tworzenie długofalowych relacji z klientami i oferowanie im programów lojalnościowych. Stanek przekonywała, że najlepszy klient to ten „lojalny i wracający, polecający i polecany”.

Prezentacja Aleksandry Stanek – Kowalczyk dostępna jest na stronie konferencji Nienieodpowiedzialni 2016.

Podczas konferencji przedstawiono wyniki badań „Zaufanie do instytucji finansowych”, przeprowadzonych na zlecenie ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych i Fundacji ,,Będę Kim Zechcę”, czyli organizatorów Konferencji Nienieodpowiedzialni, przez butik badawczy Maison&Partners . Rezultat nie jest optymistyczny dla branży finansowej. Na pytanie: w jaki stopniu ufasz instytucjom finansowym, banki uzyskały wynik 49 proc., doradcy finansowi 26 proc., a firmy pożyczkowe zaledwie 10 proc. Ankietowani odpowiadali także, że banki naciągają na niepotrzebne produkty w 78 proc., ubezpieczyciele w 80 proc., doradcy finansowi w 83 proc., a firmy pożyczkowe w 87 proc. Banki wygrywają także w kwestii dbania o dobro klientów, co spowodowane jest najprawdopodobniej długoterminowymi relacjami z klientami. Wśród instytucji zaufania publicznego, największym zaufaniem cieszą się strażacy oraz policjanci. Banki mogą liczyć na jedynie 12 proc. zaufanie, jeszcze gorzej sytuacja wygląda u firm ubezpieczeniowych i pożyczkowych, gdzie zaufanie nie przekracza nawet 10 proc. Badania nie zostały przeprowadzone jednak tylko po to, aby dowiedzieć się, że społeczeństwo nie uda instytucjom finansowym, ale przede wszystkim po to, by znaleźć na to rozwiązanie. Ankietowali wskazywali, że firmy mogą poprawić swoją wiarygodność dzięki realizacji potrzeb klienta, rzetelnym informowaniu o produktach oraz dzięki wysokim standardom etycznym.

Prezentacja wyników badań o zaufaniu dostępna jest na stronie konferencji Nienieodpowiedzialni 2016.

Drugą częścią konferencji były rozmowy Pawła Oksanowicza z zaproszonymi gośćmi.

Janina Stępińska – kardiolog, kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu Kardiologii w Aninie tłumaczyła, że w relacji lekarza z pacjentem najważniejsze jest zdobycie zaufania i przekonanie o słuszności diagnozy. Jest to trudne, ponieważ pacjent zapamiętuje jedynie 10 proc. ze spotkania. W doradztwie finansowym może być jeszcze trudniej, ze względu na gorsze przygotowanie klienta.

Zbigniew Gajewski – z-ca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan, dyrektor Europejskiego Forum Nowych Idei opowiadał natomiast o rewolucji 4.0, w wyniku której czeka nas ogromna zmiana związana z cyfryzacją. Co prawda już teraz jej doświadczamy, jak tłumaczył – jesteśmy w czasach twórczej destrukcji, ale kumulacja jest dopiero przed nami. W ciągu 10 lat, połowa osób pracujących w finansach zostanie zastąpiona przez roboty, ze względu na ich większą wydajność. Pracę zatrzymają tylko ci najzdolniejsi. Póki co, można jednak temu przeciwdziałać, budując reputację firmy dzięki zaufaniu i bliskim relacjom z klientem. Tylko wtedy wybierze on doradcę zamiast FinTechu.

Wyjątkowym rozmówcą Pawła Oksanowicza była także siostra Małgorzata Chmielewska z Katolickiej Wspólnoty Chleb Życia, która wyjaśniała dlaczego ludzie powinni się ze sobą dzielić. „Dostaliśmy swoje zdolności, aby móc pomagać innym. Instytucje finansowe powinny pamiętać o osobach, które z różnych względów zostały wykluczone z ciągłego rozwoju cywilizacyjnego. Potrzebna jest zatem edukacja i dobre informowanie o oferowanych produktach”. Siostra wystąpiła także z konkretną propozycją do firm finansowych – niskoprocentowych pożyczek dla najuboższych.

Kolejnym rozmówcą był Jacek Wiśniewski – prezes zarządu, Raiffeisen TFI, który opowiadał o modnym ostatnio sposobie na prowadzenie firmy – holokracji. System ten opiera się na autonomiczności pracowników, którzy nie pracują według ustalonej hierarchii, tylko w wyspecjalizowanych kołach. Sam uważa jednak, że pracownik potrzebuje zarówno wolności, jak i wsparcia w swojej pracy.

Magdalena Dziewguć z Google opowiadała natomiast o wchodzących na rynek pracy millenialsach i o lęku przed zmianami. Uważa, że wkrótce praca będzie w dużej mierze polegała jedynie na dawaniu rozwiązania wtedy, kiedy jest ono potrzebne. Jak mówiła: „Dziś jest najwolniejszy dzień reszty naszego życia” i tylko od nas zależy, czy będziemy uciekać przed zmianami i lękiem, czy stawimy im czoła.

Prezentacja Magdaleny Dziewguć dostępna jest na stronie konferencji Nienieodpowiedzialni 2016.

Piotr Voelkel – współwłaściciel Grupy Kapitałowej Vox, założyciel School of Form, współzałożyciel Uniwersytetu SWPS oraz Collegium Da Vinci przekonywał natomiast o konieczności myślenia humanistycznego w biznesie i wzajemnym przenikaniu się nauk. Nie ma zawodów niehumanistycznych. Humanista to bowiem nie wykształcenie, a sposób prowadzenia relacji z ludźmi.

W tym roku podczas konferencji można było również uczestniczyć w debacie oksfordzkiej ,,Sektor finansowy nie potrzebuje autorytetów moralnych”, prowadzonej przez Grzegorza Nawrockiego. Po stronie propozycji znaleźli się: Adam Aduszkiewicz – dr filozofii, coach, trener, autor i tłumacz, Jarosław Tarczyński – prezes Kolegium Tutorów, Sylwester Pedowicz – Country Manager, Dyrektor oddziału Ikano Bank AB w Polsce oraz Jana Niedźwiedź – Gliniecka – członek zarządu EFPA Polska . Po stronie opozycji natomiast: Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich, Paweł Łukasiak – Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, członek Rady Mentorów Fundacji Dobra Sieć, Mariusz Cholewa – prezes zarządu BiK oraz Dorota Karczewska – wiceprezes UOKiK. W loży mędrców zasiedli Przemysław Radwan – Röhrenschef – prezes zarządu Fundacji Szkoła Liderów oraz Andrzej Roter – prezes zarządu, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Obie strony, pomimo różnego punktu widzenia, zgodnie stwierdziły, że w branży finansowej niezbędne jest przede wszystkim przestrzeganie etyki i zasad moralnych.

Anna Lewicka – Strzałecka i Andrzej Roter podsumowali konferencję mówiąc, że jest ona powrotem do odpowiedzialności, która powinna być fundamentem każdego biznesu. Już sama nazwa konferencji jest postulatem negacji nieprawidłowych postaw w branży finansowej. Biznes, który jest celem samym w sobie nie jest skuteczny. Ostatecznym jego celem powinien zawsze być człowiek.

Nagrody Verba Veritatis

Na koniec odbyło się wręczenie nagród za najlepsze prace z zakresu etyki biznesu Verba Veritatis przez prof. ALK, dr hab. Bolesława Roka. Decyzją kapituły spośród 38 zgłoszonych do konkursu prac wyłoniono laureatów i wyróżnionych w trzech kategoriach: prace doktorskie, magisterskie oraz pozostałe (licencjackie, inżynierskie, podyplomowe). Lista laureatów dostępna jest tutaj.

 

Podsumowanie przygotowała Kinga Chodacka, Brandscope

nienieodpowiedzialni-4-of-11 nienieodpowiedzialni-5-of-11 nienieodpowiedzialni-6-of-11 nienieodpowiedzialni-7-of-11 nienieodpowiedzialni-8-of-11 nienieodpowiedzialni-9-of-11