Zasady odpowiedzialnych zamówień w ANG

KATARZYNA NOWAK GRUDZIEŃ 2016

Jesteśmy świadomi, że usługi i towary, które nabywamy od naszych dostawców wywierają określony wpływ ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Z tego względu działamy zgodnie z poniższymi zasadami:

 • przy wyborze dostawców kierujemy się obiektywnymi kryteriami, które gwarantują wszystkim równe szanse wyboru, uwzględniając zasady opisane w Kodeksie Etycznym ANG;
 • od naszych dostawców oczekujemy przestrzegania zasad etyki, odpowiedzialności społecznej i ekologicznej;
 • stawiamy na jasne i przejrzyste zasady we współpracy z dostawcami; zależy nam na budowaniu trwałych i długoterminowych relacji;
 • od naszych dostawców oczekujemy stosowania się do przepisów obowiązującego prawa, przestrzegania przepisów kodeksu pracy i zapobiegania dyskryminacji wśród swoich pracowników;
 • zamawiając materiały promocyjno-marketingowe tj. plakaty, wizytówki, ulotki, teczki, koperty, raporty, gazetki informacyjne i inne materiały drukowane korzystamy z usług firm, które wykorzystują papier ekologiczny pochodzący w 100% z recyklingu i/lub posiadający certyfikat FSC;
 • zamawiając urządzenia biurowe, bierzemy pod uwagę ich wpływ na środowisko.

Korzystamy z usług dostawców, którzy:

 • dążą do minimalizowania swojego negatywnego wpływu na środowisko;
 • stosują się do zakazu korzystania z pracy przymusowej oraz zatrudniania dzieci;
 • zobowiązują się do przestrzegania prawa antykorupcyjnego;
 • zapewniają swoim pracownikom prawo do zrzeszania się w legalnych organizacjach;
 • dbają o bezpieczne i higieniczne  warunki pracy swoich pracowników;
 • działają lokalnie,
 • oferują swoim pracownikom godne warunki pracy i płacy,
 • reprezentują przedsiębiorstwa ekonomii społecznej.

Podczas weryfikacji dostawców:

 • sprawdzamy dane rejestracyjne, KRS;
 • przeglądamy media społecznościowe;
 • analizujemy informacje znajdujące się na stronie firmy;
 • bierzemy pod uwagę opinie i rekomendacje od innych firm;
 • sprawdzamy potencjalnego dostawcę w rejestrze dłużników.