ANG wspiera Standard Minimum Programu Etycznego

KATARZYNA NOWAK GRUDZIEŃ 2016

8 grudnia w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się inauguracja Standardu Minimum Programu Etycznego opracowanego przez Global Compact Poland we współpracy z partnerami. Prace nad Standardem trwały 1,5 roku, uczestniczyło w nich ok. 90 organizacji zrzeszonych w Koalicji Rzeczników Etyki, w tym nasza Spółdzielnia.

Opublikowanie Standardu właśnie teraz jest szczególnie istotne z dwóch powodów:
1) w 2017 r. rząd polski przedstawi plan wdrożenia Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka,
2) z początkiem nowego roku firmy będą zobowiązane przez Komisję Europejską do raportowania pozafinansowego.

Standard Minimum Programu Etycznego to unikalne narzędzie pomocne we wdrażaniu programu etycznego, oparte na Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka. Może być przydatne w określeniu poziomu, na którym firma się znajduje w zarządzaniu kwestiami etycznymi oraz pełnić rolę drogowskazu do doskonalenia w tej dziedzinie.

Każda organizacja może korzystać ze standardu, który jest ogólnie dostępny –  zapraszamy do zapoznania się z dokumentem, może również podpisać deklarację, będącą zobowiązaniem do przestrzegania zasad i wartości opisanych w Standardzie.

 

Często zadawane pytania