Konferencja CSR 15 lutego – zapraszamy!

KATARZYNA NOWAK LUTY 2017

Jako beneficjenci Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zapraszamy do udziału w konferencji zamykającej projekt „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” organizowanej przez PARP 15 lutego.

Podczas konferencji będziemy dzielić się naszym doświadczeniem związanym z realizacją działań w ramach projektu. Udało się nam m.in. zainicjować dialog z interesariuszami nt. odpowiedzialności branży finansowej, prowadzony zgodnie ze standardami AA 1000 oraz przygotować raport społeczny.

Według PARP realizacja projektu przyniosła realne korzyści:

  • podniosła świadomość i wiedzę oraz pomogła wielu firmom zrozumieć na czym polega CSR,
  • usystematyzowała i usprawniła zarządzanie tym obszarem, zarówno poprzez określenie celów strategicznych, jak i wyznaczenie osób odpowiedzialnych za CSR,
  • 90%  firm kontynuuje  podjęte w ramach projektu działania lub realizuje kolejne projekty w obszarze CSR,
  • w 22% przedsiębiorstw realizacja projektu wpłynęła na zmniejszenie kosztów,
  • w 21%  pozwoliła wprowadzić nowe produkty,
  • 46% przedsiębiorstw rozwinęło nowe obszary działalności.

Konferencja jest bezpłatna. Więcej informacji znajduje się na stronie PARP.

Często zadawane pytania