Audyt etyczny KPF – już po raz piąty z wynikiem pozytywnym!

KATARZYNA NOWAK LUTY 2017

Już po raz piąty przeszliśmy pozytywnie audyt etyczny prowadzony przez Komisję Etyki przy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), organizacji branżowej, której jesteśmy członkiem.

Audyt potwierdza zgodność naszych praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk KPF. Pełna treść Zasad Dobrych Praktyk dostępna jest na naszej stronie w części Etyka oraz na stronie KPF.

Jakie kwestie obejmuje audyt?

Audyt jest przeprowadzany na podstawie uzupełnionej ankiety obejmującej Zasady Dobrych Praktyk, należą do nich kwestie związane m.in. z odpowiedzialnym pośrednictwem finansowym, reklamą, doskonaleniem zawodowym,  uczciwą współpracą i etyczną konkurencją, współpracą z instytucjami finansowymi, reklamacjami, ochroną danych osobowych.

Więcej o tym jak Spółdzielnia angażuje się promowanie zasad etyki w pracy doradców znajduje się na naszej stronie w zakładce Etyka.