Druga z rzędu Gazela Biznesu 2016 dla ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych

NATALIA CIECIÓRA MARZEC 2017

14 marca br., podczas uroczystej gali, wyróżnienie za 2015 r. odebrała ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych. Gazele Biznesu to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm.

Kryterium przyznawania nagrody są wyniki finansowe firm z trzech lat wstecz. W 2016 roku były to zatem lata 2013, 2014, 2015. ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych otrzymała nagrodę dzięki wzrostowi przychodu 2013/2015 o 141% oraz zatrudnieniu 559 osób na koniec 2015r.

– W ubiegłym roku cieszyliśmy się z udanego debiutu w rankingu, w tym – z ponownego wyróżnienia – mówi Artur Nowak – Gocławski z ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych – To pokazuje, że przyjęty przez nas sposób prowadzenia firmy oparty o wartości, myślenie kategoriami zrównoważonego rozwoju, nie przeszkadza w osiąganiu bardzo dobrych wyników finansowych. Wierzymy, że to właśnie dzięki niemu z powodzeniem rozwijamy naszą organizację. Dziękujemy wszystkim naszym partnerom, klientom, koleżankom i kolegom w firmie – przyjaciołom ANG, dzięki którym nasze działania mają sens. Gratulujemy także wszystkim wyróżnionym.

O tytuł Gazeli Biznesu 2016 w kategorii małych i średnich mogła ubiegać się firma, która rozpoczęła działalność przed 2013 r. i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś. Poza tym w 2013 r. jej przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych, w latach 2013-2015 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży oraz ani razu nie odnotowała straty. Aby wziąć udział w konkursie, niezbędne jest zatem udostępnienie wyników finansowych, co ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych robi regularnie, uważając, że transparentność jest ważnym elementem dialogu z interesariuszami.

– Bardzo byśmy chcieli, by spełnić te warunki także w przyszłej edycji konkursu. Już teraz wiemy, że odnotowaliśmy wzrost wolumenów kredytów i przychodów ze sprzedaży w porównaniu z rokiem 2015. Wtedy to osiągnęliśmy wolumen sprzedaży w wysokości 1 346 mln, a przychody ze sprzedaży na poziomie 31,6 mln. W zeszłym roku natomiast wolumen osiągnął 1 745,5 mln, a przychody wyniosły 40,5 mln – dodaje Artur Nowak – Gocławski.

ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych to profesjonalna organizacja doradztwa finansowego, która posiada oddziały na terenie całej Polski. Z organizacją współpracuje blisko 600 spółdzielców i doradców. Jej partnerami biznesowymi są wszystkie najważniejsze banki w kraju. Spółdzielnia powstała w roku 2010, jako alternatywne dla korporacji miejsce pracy dla doświadczonych doradców kredytowych. Formuła spółdzielni gwarantuje Członkom współwłasność i współdecydowanie o kierunkach działania Spółdzielni.  ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych jest organizacją, która przywiązuje dużą wagę do tego, aby być firmą odpowiedzialną społecznie i rozwijającą się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Rankingi Gazele Biznesu sporządzane są co roku przez dzienniki ekonomiczne należące do szwedzkiej grupy Bonnier Press Group. Oprócz „Pulsu Biznesu” zestawienia takie opracowują jego siostrzane dzienniki ze Szwecji, Danii, Austrii, Łotwy, Rosji, Estonii i Słowenii. Kryteria wyboru Gazel są w poszczególnych krajach dostosowane do lokalnych warunków gospodarczych, ale cel wszędzie jest ten sam: promowanie małej i średniej przedsiębiorczości. Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw.