ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych wyróżniona za dobre praktyki

AGATA SAPIŃSKA MARZEC 2017

„Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce raport na temat działań prowadzonych przez firmy odpowiedzialne społecznie w danym roku, publikowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W 15. już edycji opisane zostały praktyki 180 firm, prowadzone w 2016 r. ANG Spółdzielnię Doradców Kredytowych wyróżniono za 10 praktyk, m.in. za zintegrowany raport społeczny, działania na rzecz fundacji „Będę Kim Zechcę” oraz konferencję Nienieodpowiedzialni.

Jubileuszowa edycja raportu jest rekordową pod względem liczby opisanych firm i ich działań na rzecz odpowiedzialnego biznesu. W raporcie za 2015 r. znalazło się 137 firm, w najnowszym – aż o ¼ więcej. Dokument ogłoszono 30 marca w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie. Wśród opisanych w nim firm znalazła się ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych z 10 dobrymi praktykami.

Oczekiwania, plany i opinie w zintegrowanym raporcie społecznym

Jednym z działań Spółdzielni, jakie znalazło się w Raporcie, jest prowadzenie dialogu z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Podczas takich spotkań możliwe jest poznanie ich opinii dotyczących działań oraz oczekiwań wobec Spółdzielni i branży finansowej. Odpowiedzi na zgłoszone oczekiwania ujmowane są w zintegrowanym raporcie społecznym. W tamtym roku opublikowano już trzeci taki raport – „Służba i biznes”. W dokumencie oprócz oczekiwań interesariuszy, opisane zostały wyzwania dla Spółdzielni oraz całej branży, a także plany na przyszłość i wyniki finansowe.

Mocno wierzymy, że w prowadzeniu przedsiębiorstwa te dobre praktyki są nie mniej ważne niż kwestie ekonomiczne. Dlatego właśnie wprowadzamy je w tak wielu projektach. Cieszymy się, że nasze praktyki zostały docenione i opisane w Raporcie, ale przede wszystkim, że mają wpływ na zadowolenie naszych pracowników, którzy coraz mniej wstydzą się z pracy w branży finansowej – mówi Artur Nowak – Gocławski z ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych.

Coroczna debata na temat odpowiedzialności branży finansowej

W raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu opisana została także konferencja Nienieodpowiedzialni, podczas której co roku zwracana jest uwaga na wyzwania branży finansowej związane z jej zrównoważonym rozwojem. Motywem przewodnim w 2016 r. był człowiek, jako najważniejszy interesariusz branży finansowej. W ostatniej edycji konferencji wzięło udział ponad 300 osób. Projekt Nienieodpowiedzialni jest odpowiedzią na poważne wyzwania branży finansowej, jakimi są niskie zaufanie do sektora usług finansowych w Polsce, potrzeba debaty o służebnej roli branży i odpowiedzialności w sprzedaży usług finansowych.

Podczas gali ogłoszenia wyników odbyło się również wręczenie nagród w konkursie „Pióro odpowiedzialności” dla autorów najlepszych artykułów w 2016 r., poświęconych tematowi odpowiedzialnego biznesu. „Nienieodpowiedzialni” – czasopismo podsumowujące konferencję, znalazło się w gronie takich nagrodzonych tytułów, jak Dziennik Gazeta Prawna, gazetaprawna.pl, Gazeta Wyborcza. Nagrodę specjalną otrzymała Profesor Magdalena Środa za artykuł „Chciwość”  w „Nienieodpowiedzialnych”

Nakaz etycznych praktyk zapisany w Kodeksie

W ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych obowiązuje Kodeks Etyki, który jest raz w roku aktualizowany. Jego naruszenie może być zgłaszane do Komisji Etyki. Jednym z powodów, dla których Spółdzielnia znalazła się w raporcie jest fakt, że etyka jest stale obecna w komunikacji z współpracownikami ANG, którzy są nagradzani za szczególnie odpowiedzialną postawę. W firmie obowiązuje także Ład Spółdzielniany, czyli zbiór zasad i regulacji, których celem jest zapewnienie równowagi między interesami podmiotów zaangażowanych w działania ANG. Znajomość i przestrzeganie jego zapisów jest obowiązkowe dla wszystkich współpracowników.

Spółdzielcy dzielą się swoją wiedzą także z najmłodszymi i dbają o środowisko

Współpracownicy ANG dzielą się swoimi doświadczeniami z podopiecznymi fundacji „Będę Kim Zechcę” na zasadzie tutoringu. W roku szkolnym 2015/2016 tutorzy pomagali 11 młodym osobom, dodatkowo objęli także wsparciem 6 podopiecznych ośrodka Centrum Edukacyjnego „Trampolina”. Ponadto, Spółdzielnia kontynuuje proekologiczną politykę marketingową: dąży do tego, aby wszystkie materiały marketingowe drukowane były na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu.

Akademia dobrych praktyk

Docenioną przez twórców raportu inicjatywą jest także Akademia ANG Biznes. Mogły w niej uczestniczyć osoby bez jakiegokolwiek doświadczenia, a także doradcy, którzy mają na swoim koncie zamknięte transakcje i szukają specjalistycznej wiedzy oraz mentorzy z długim stażem i wieloma sukcesami. Akademia dała doradcom ANG Biznes wiedzę i umiejętności pozwalające na swobodną pracę z klientami firmowymi, którzy wymagają szczególnego podejścia. W ramach programu uczestnicy odbywali również trening z zakresu misji i wartości firmy, a także zasad odpowiedzialnej sprzedaży. W Akademii przeszkolono ponad 150 osób. Założonym przez ANG Biznes celem było, aby doradca, który wziął w niej udział, zrealizował pierwszą transakcję do 3 miesięcy po ukończeniu szkolenia − 60% uczestników osiągnęło taki rezultat.

Często zadawane pytania