Listki CSR Polityki rozdane – jeden jest nasz!

KATARZYNA NOWAK KWIECIEŃ 2017

Miło mi poinformować, że już po raz drugi zostaliśmy wyróżnieni w zestawieniu Listki CSR Polityki.

Jest to już szóste zestawienie publikowane przez tygodnik Polityka, przygotowane wspólnie z firmą Deloitte. Biorą w nim udział firmy, które uzupełnią ankietę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, opartą o normę ISO 26 000, która wskazuje na 7 najważniejszych obszarów odpowiedzialności firmy, do których należą: ład korporacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowiska, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne.

Wyniki ankiety pozwoliły wyłonić trzy grupy firm, którym przyznane zostały Złote (13 firm), Srebrne (13 firm) i Białe Listki CSR (38 firm). My otrzymaliśmy w tym roku Biały Listek 🙂

Białe Listki trafiają do firm, które deklarują wdrażanie wszystkich najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy. W tym roku do konkursu zgłosiło się 111 firm, aż 17 proc. z nich reprezentowało branżę finansową.

Szczegółowe kryteria ocen dostępne są na stronie www.polityka.pl/csr