Wspieramy Centrum Edukacyjne Trampolina

KATARZYNA NOWAK CZERWIEC 2017

Miło mi poinformować, że w ramach naszej Fundacji „Będę Kim Zechcę” rozwijamy współpracę z Centrum Edukacyjnym Trampolina w Aninie, które pomaga w usamodzielnieniu się chłopcom, którzy przeszli proces resocjalizacji, i zapobiega ich wykluczeniu społecznemu.

Ośrodek to ponad 20 chłopców w różnym wieku, od 16 do 23 lat. Trafiają tam osoby, które z różnych przyczyn – braku warunków w domu, lęku spowodowanego powrotem, obawy o powrót w uzależnienia, bądź też zwyczajnie brak chęci powrotu do swojego starego wykluczonego życia mając nowe cele i aspiracje. Byliśmy w ośrodku, poznaliśmy opiekunów i chłopców, uważamy, że to miejsce ma olbrzymi potencjał, dlatego chcemy ich wspierać w różnym wymiarze. Od prawie roku nasi wolontariusze współpracują z podopiecznymi ośrodka w roli tutorów.

Wiemy, że podopiecznym ośrodka jest ciężko odnaleźć się na rynku pracy. Stąd nasz pomysł aby pomóc w przygotowaniu profesjonalnego CV oraz zapewnić im eleganckie białe koszule, których, jak się okazało, brakowało w szafie prawie każdego chłopca, a które są niezbędnym elementem stroju kandydata starającego się o pracę. Na koniec zorganizujemy również sesję zdjęciową, dzięki której będą mieli zdjęcie do wykorzystania w swojej aplikacji.

Warsztaty z pisania CV oraz sesję zdjęciową planujemy na wrzesień, a już teraz udało się nam, dzięki wsparciu firmy Cafardini, ubrać 18 chłopców w białe koszule, które w ostatni wtorek przekazaliśmy podczas wizyty w ośrodku. Będą mogli wykorzystać je już podczas zbliżającego się końca roku szkolnego.

Aby lepiej poznać chłopców planujemy zabierać kilku wybranych przez grono pedagogiczne ośrodka na nasze wyjazdy integracyjne. Na najbliższy wyjazd w Tatry 2-4 czerwca jedzie Dominik i Daniel.