Walne Zgromadzenie Spółdzielni ANG SDK 2017

NATALIA CIECIÓRA CZERWIEC 2017

W dniu 9.06.2016 odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielców w Hotelu Magellan w Bronisławowie.
W tak ważnym dla Spółdzielni wydarzeniu uczestniczyło 117 Spółdzielców wraz z zaproszonymi przez nich osobami towarzyszącymi.

     

Walne rozpoczęło się o godzinie 11:00.

   

Podczas Walnego zostało podjętych 19 uchwał w różnych sprawach m.in. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z pełnienia obowiązków w roku 2016, zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz z działalności Zarządu, zatwierdzenia kierunków działania Spółdzielni na lata 2017-2020, wyboru Komisji Etyki oraz zmian w Statucie Spółdzielni. Walne poprowadził mec. Ryszard Sowa – Przewodniczący, Sekretarzem mianowano – Anetę Stempień.

Artur Nowak- Gocławski przywitał obecnych członków Spółdzielni, po czym mec. Ryszard Sowa przeszedł do formalnej części Walnego, w której wybrano komisje Mandatowo – Skrutacyjną oraz Komisję Wniosków i Uchwał.

   

Artur Nowak-Gocławski wraz z Katarzyną Dmowską przedstawili sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2016r, kierunki działania ANG SDK na lata 2017-2019, które następnie zostały zatwierdzone uchwałą przez Walne oraz sprawozdanie z działalności Fundacji Będę Kim Zechcę. Krzysztof Gajór omówił działalność Rady Nadzorczej Spółdzielni. Na koniec tuż przed głosowaniami Paweł Mazur i Michał Kwasek opowiedzieli pokrótce o realizacji działań i planach w ANG Biznes oraz Ubezpieczeniach. Następnie Walne podjęło uchwały zatwierdzające sprawozdanie finansowe zarówno ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych, jak i przejętej ANG Spółdzielni Pośredników Ubezpieczeniowych, zatwierdzające sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

         

Walne Zgromadzenie Spółdzielców udzieliło absolutorium Arturowi Nowak-Gocławskiemu, Katarzynie Dmowskiej i Michałowi Kwaskowi za działalność w roku 2016.

Walne tym razem miało poważne zadanie, a mianowicie w związku z ustawą o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami musieliśmy poszukać nowej nazwy nie zawierającej określenia „doradcy”. Po dyskusji przegłosowana została nazwa: ANG Spółdzielnia.

Grzegorz Pacuk, przewodniczący Komisji Etyki mijającej kadencji, przedstawił w kilku słowach sprawozdanie z działań prowadzonych przez Komisję Etyki w roku 2016/2017.

Następnie wybrano komisję Etyki na kolejną kadencję w składzie: Tomasz Szlachta, Katarzyna Nowak, Łukasz Winiarski, Paweł Kohn, Dariusz Polit, Mirosław Gładecki, Grzegorz Pacuk, Ewa Fijołek, Karolina Trzeciakiewicz.

 W przerwie odbyło się inspirujące wystąpienie Szymona Hołowni z Fundacji Kasisi
www.fundacjakasisi.pl)

Szymon Hołownia to dwukrotny laureat nagrody Grand Press oraz laureat Dziennikarskiej Nagrody Ślad. Zdobywca Wiktora publiczności za rok 2010 oraz wielu innych nagród i wyróżnień. Założyciel Fundacji Kasisi i Fundacji Dobra Fabryka, wspierających dom dziecka w Zambii, hospicjum w Rwandzie i wiejski szpital w Kongo. Autor licznych książek o tematyce religijnej i społecznej.

   

Wieczorem spotkaliśmy się na nieoficjalnej części, w której możliwość uczestnictwa mieli również najlepsi w Polsce Doradcy (TOP 50). Część nieoficjalną zaczęliśmy od Gangali, czyli wręczenia nagród za rok 2016.

Rankingi przedstawiały się następująco:

 

ZESPÓŁ ROKU 2016

1. SprawdzonyDoradca.pl Sp. z o.o.
2. ARDEA Consulting Sp. z o.o,
3. Warszawskie Towarzystwo Kredytowe Sp. j.
4. Grupa NDF Sp. z o.o.
5. Zespół Długa, Poznań
6. Finaxis Sp. z o.o.
7. RM Doradcy Finansowi Sp. zo.o.
8. Zespół Leszno, Warszawa
9. Zespół Libeta, Poznań
10. Goldenar Sp z o.o.
 
DORADCA ROKU 2016 
 
1. Bartosz Sarnowski
2. Jacek Kur
3. Bartosz Sternalski
4. Paweі Bigaj
5. Jacek Plewa
6. Kalina Bronisz
7. Hanna Keller
8. Maciej Plutowski
9. Luiza Sokołowska
10. Piotr Grzesiek
 
ETYKA  
 
1.Ewa Koczara
2.Agnieszka Szuba
3.Grzegorz Pacuk
4.Alicja Karpińska
5.Ryszard Kulczyk
6.Aneta Mikołajczyk
7.Tomasz Szlachta
8.Aldona Banaszak
9.Katarzyna Nowak
 
ZAANGAŻOWANIE 
 
1.Winiarski Łukasz
2.Szlachta Tomasz
3.Banaszak Aldona
4.Szymon Mechliński
5.Agnieszka Szuba
6.Krzysztof Iwan
7.Alicja Karpińska
8.Artur Aksiutin
9.Karolina Trzeciakiewicz
10. Jacek Plewa
11.Tomaszewski Paweł
 

ZAANGAŻOWANIE CENTRALA

 
1. Agnieszka Zdanowska
2. Grzegorz Pacuk
3. Agata Wójcik
3. Katarzyna Nowak
3. Dominika Osiak
 
FUNDACJA ,,Będę kim zechcę”
 
1.Anna Otocka
2.Arkadiusz Nowak
3.Tomasz Wiszowaty 
4.Ewa Marczak
5.Karolina Bracław
6.Piotr Grzesiek 
7.Sabina Zaguła 
8.Andrzej Rachwalski
9.Magdalena Surmacz
10.Tatiana Einbecher
11.Ewa Koczara
12.Agnieszka Szuba
13.Jacek Kur
14. Hełmińska Izabela
15.Hubert Baran
 

Nagrody przyznała komisja w skład, której weszli pracownicy Centrali, a także na podstawie osiągniętych w roku 2016 wyników sprzedażowych.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie GRATULUJEMY!!!

 

Po Gangali nastąpiła część integracyjna :). Zarówno pogoda, jak i humory dopisały :).

     

Praca w takim zespole z tak fajnymi ludźmi to wielki zaszczyt 🙂

 

Do zobaczenia za rok :)!