Nowy skład Komisji Etyki przy KPF

KATARZYNA NOWAK CZERWIEC 2017
Miło nam poinformować, że mamy naszą reprezentację w Komisji Etyki przy KPF, organizacji branżowej, której jesteśmy członkiem.

Katarzyna Nowak (czyli ja 😉 ) została wybrana przez członków KPF w głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia 19 czerwca br. i powołana na dwuletnią kadencję. Aktualny skład 12 osobowej Komisji Etyki dostępny jest na stronie http://kpf.pl/o-nas/organy-statutowe/komisja-etyki/

Szczególna rola Komisji Etyki przy KPF została potwierdzona przez Członków KPF, którzy zadecydowali o umieszczeniu jej wśród czterech najważniejszych organów związku,  obok Walnego Zebrania Członków KPF, Komitetu KPF oraz Dyrektora Generalnego. Komisja Etyki jest dzięki temu organem niezależnym od jakichkolwiek władz związku, który ma możliwość obiektywnego weryfikowania zgodności konkretnego działania członków KPF z Zasadami Dobrych Praktyk. W skład Komisji Etyki wchodzą osoby reprezentujące różne branże zrzeszone w KPF. Wiedza i doświadczenie zawodowe tych osób umożliwiają rzetelną i profesjonalną weryfikację wniosków składanych przez konsumentów w sprawach dotyczących określonych praktyk stosowanych przez członków.

Czym zajmuje się Komisja Etyki przy KPF?

  • Jej głównym zadaniem jest stanie na straży przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk, czyli branżowego kodeksu etyki,  przez zrzeszone przedsiębiorstwa.
  • Promuje zasady etycznego działania i świadomego korzystania z usług finansowych.
  • Rozpatruje skargi konsumenckie na działania członków KPF naruszających Zasady Dobrych Praktyk.
  • Współpracuje z interesariuszami reprezentującymi interesy konsumentów oraz z przedstawicielami mediów dla promowania wysokich standardów postępowania i informowania o przestrzeganiu przez Członków KPF zasad etyki zawodowej i Zasad Dobrych Praktyk.
  • Przyjmuje, sprawdza i analizuje okresowe audyty wewnętrzne przeprowadzane przez Członków KPF, dotyczące przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk.

Każdy klient lub współpracownik może zgłosić swoją skargę do Komisji Etyki KPF :

  • w formie listownej na adres biura KPF – ul. Długie Pobrzeże 30, 80 – 888 Gdańsk,
  • za pośrednictwem faxu, na numer: (58) 302-92-64,
  • w formie wiadomości e-mail, na adres etyka@kpf.pl.

Więcej informacji, w tym regulamin KE, znajduje się na stronie https://kpf.pl/etyka/komisja-etyki/