Strategia Zaangażowania – nasza nowa zintegrowana strategia biznesowa

KATARZYNA NOWAK CZERWIEC 2017

Rok 2016 był ostatnim rokiem realizowania „Strategii Radości” przyjętej na lata 2014-2016, która powstała w odpowiedzi na oczekiwania naszych interesariuszy oraz na wyzwania dla rozwoju naszej Spółdzielni, która integruje kwestie związane z biznesem i zrównoważonym rozwojem. Naszą strategię udało się nam zrealizować na poziomie podobnym jak w poprzednim roku, w 70 proc.: cele biznesowe ‒ w 90 proc., z obszaru kapitału ludzkiego ‒ w 63 proc., kapitału społecznego ‒ w 88 proc, środowiska ‒ w 41 proc.

“Strategia Zaangażowania”

Nazwa nowej strategii wskazuje na zaangażowanie wszystkich interesariuszy ANG, które jest kluczowe, abyśmy mogli zrealizować wspólną wartość. Nowa strategia opracowana na lata 2017 – 2019 kontynuuje nasze podejście do budowania trwałego i zrównoważonego biznesu. W sposób zintegrowany, łącząc cele biznesowe i pozabiznesowe, wyznacza nasze działania w czterech głównych obszarach. W każdym obszarze zdefiniowaliśmy zadania, którym przypisaliśmy konkretną wartość oraz wskaźnik realizacji celu.

Efektywny biznes – mamy do zrealizowania 10 zadań w tym. m.in. dotyczące generowania dobrych wyników finansowych przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, rozwijania programu etycznego, przestrzegania zasad Ładu Spółdzielnianego, mierzenia satysfakcji klientów, transparentnych zasad współpracy z interesariuszami i dialogu, zbierania ich opinii o naszych działaniach, będziemy regularnie publikować nasze wyniki finansowe i uruchomimy szkolenia e-learningowe dedykowane tematowi etyki i ładu. Wskaźnik realizacji celów w tym obszarze to 174 punkty.

Chcemy generować dobre wyniki finansowe rozwijając się w sposób zrównoważony. Oto nasz plan:

2017 2018 2019
Skuteczność sprzedaży
poparta wysoką
jakością obsługi klienta
i współpracy z partnerami.
Wolumen
kredytów
uruchomionych
w roku w zł
2,0 mld  2,2 mld  2,3 mld 
Dodatnia wartość ekonomiczna Wynik roczny
brutto
0,4 mln  0,4 mln  0,5 mln 


Budowanie kapitału społecznego
– mamy do zrealizowania 3 zadania, w tym. m.in.  dotyczące zaangażowania współpracowników w wolontariat – w 2017 r. chcielibyśmy żeby było to 10% naszej społeczności, pracy nad odbudowaniem zaufania społecznego do branży finansowej, zaangażowania w edukację finansową i przedsiębiorczości. chcemy rozwijać projekt Nienieodpowiedzialni oraz program tutoringu w ramach Fundacji “Będę Kim Zechcę”. Wskaźnik realizacji celów w tym obszarze to 30 punktów.

Budowanie kapitału ludzkiego – mamy do zrealizowania 16 zadań w tym. m.in. dotyczące powiększenia zespołu spółdzielców i doradców- chcemy zwiększyć nasz zespół do 250 członków i 750 doradców w 2017 r., kształcenia członków społeczności, polepszenia warunków pracy i kondycji życia, zaangażowania w sprawy wspólne Spółdzielni oraz komunikacji. wdrożymy szkolenia humanistyczne, będziemy promować czytelnictwo wśród członków naszej społeczności. Wskaźnik realizacji celów w tym obszarze to 173 punkty.

Wpływ na środowisko – mamy do zrealizowania 3 zadania w tym. np. będziemy dążyć do tego żeby jak najwięcej naszych biur korzystało z papieru z recyklingu. Wskaźnik realizacji celów w tym obszarze to 23 punkty.

W sumie, naszym celem jest osiągnięcie 400 punktów. Będziemy informować Was o postępach w realizacji naszej strategii.