Wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju

KATARZYNA NOWAK CZERWIEC 2017

W dzisiejszych skomplikowanych i trudnych czasach, pełnych konfliktów oraz ogromnych wyzwań społeczno-politycznych, przywódcy państw i liderzy społeczności podejmują działania mające sprawić, żeby na naszej planecie wszystkim żyło się lepiej. Właśnie dlatego społeczność międzynarodowa przyjęła Cele Zrównoważonego Rozwoju, które zostały określone w Rezolucji ONZ Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Walka z ubóstwem, nierównościami i niesprawiedliwością, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym –  jest to w sumie 17 celów, których realizacja ma pomóc w poprawie jakości życia ludzi na całym świecie.

Cele związane są z promowaniem szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju, czyli działania, które odpowiada obecnym potrzebom ludzi bez ograniczania przyszłym pokoleniom możliwości do zaspokojenia swoich potrzeb.

• Ludzie – jesteśmy zdeterminowani do wyeliminowania ubóstwa i głodu
• Nasza planeta – chcemy chronić Ziemię przed pogarszającym się stanem środowiska
• Dobrobyt – chcemy zapewnić wszystkim ludziom godne i satysfakcjonujące życie
• Pokój na świecie – budujemy pokojowe, jak i inkluzywne społeczeństwa, wolne od strachu i przemocy
• Partnerstwo – mobilizujemy środki potrzebne do wdrożenia Agendy 2030

W planie na rzecz zrównoważonego rozwoju każdy ma swoją rolę do spełnienia: państwa, sektor prywatny, naukowcy, organizacje pozarządowe i każdy z nas indywidualnie. Jako część międzynarodowej społeczności wspieramy globalny plan działań na rzecz ludzi, naszej planety i dobrobytu. W ANG wierzymy, że poprzez oparcie strategii biznesowej na założeniach zrównoważonego rozwoju, branża finansowa ma szansę zaadresowania globalnych wyzwań społeczno-środowiskowych. Poprzez nasze działania realizujemy następujące cele zrównoważonego rozwoju:

Cele Zrównoważonego Rozwoju'cel_04.png''cel_05.png'cel_08.png'cel_10.png''cel_12.png''cel_17.png'

 

Kluczowym dla osiągnięcia celów Agendy 2030 jest partnerska współpraca całej administracji publicznej i świata biznesu, nauki, partnerów społeczno-gospodarczych, a także budowania partnerstw na rzecz wspólnych inicjatyw. Na jesieni 2017 r. planujemy oficjalne przystąpienie do inicjatywy Ministerstwa Rozwoju – Partnerstwa na Rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Jak możecie realizować cele zrównoważonego rozwoju?

Polecamy:

  • broszurkę, w której Smerfy tłumaczą o co w tym wszystkim chodzi 😉 -> link
  • przewodnik dla leniwych – jak możesz realizować cele zrównoważonego rozwoju nie wstając z kanapy -> link

 

 

 

Często zadawane pytania