ANG Spółdzielnia

NATALIA CIECIÓRA LIPIEC 2017

 

Szanowni Partnerzy,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 11.07.2017 została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiana nazwy naszej Spółdzielni. Nowa nazwa to ANG Spółdzielnia. Pozostałe dane nie ulegają zmianie.

Decyzja o zmianie nazwy została podjęta przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 9 czerwca a podyktowana była:
– połączeniem z dniem 9 stycznia ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych z ANG Spółdzielnią Pośredników Ubezpieczeniowych;
– zapisami ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Aktualny odpis KRS

Z poważaniem

Zarząd ANG Spółdzielnia