Odświeżony Manifest ANG

KATARZYNA NOWAK LIPIEC 2017

Miło mi zaprezentować Manifest ANG – naszą misję i wizję w lekko odświeżonej wersji, którą przygotowaliśmy przy okazji nowej zintegrowanej strategii biznesowej na lata 2017 – 2019.

MISJA

Dostarczać ludziom usługi finansowe, których potrzebują, które rozumieją i na które Ich stać.

Tworzymy dla profesjonalistów z branży finansowej wybitne środowisko pracy oparte na odpowiedzialności, współwłasności i współstanowieniu, by móc dostarczać naszym klientom usługi finansowe dla nich zrozumiałe, których potrzebują i na które Ich stać, będąc przy tym odpowiedzialnym partnerem dla współpracujących z nami instytucji finansowych.

NASZA WIZJA

  1. Spółdzielnia będzie efektywnym biznesem

Budujemy organizację, która będzie jedną z pięciu największych firm pośrednictwa. Widzimy firmę rosnącą systematycznie pod względem przychodów i zatrudnienia, prowadzącą rentowną, efektywną działalność budującą wartość firmy w sposób zrównoważony, zaangażowany i odpowiedzialny społecznie. Wierzymy w możliwość łączenia celów ekonomicznych z przyjętymi i przestrzeganymi przez nas wartościami firmy oraz potrzebami ludzi i przyrody. Dzięki takiemu podejściu możemy zbudować biznes efektywny długoterminowo, trwały i pożyteczny.

  1. Ludzie są naszą wartością

Człowiek jest naszą największą wartością etyczną i najważniejszym źródłem wartości ekonomicznej naszej firmy. Widzimy współpracowników, którzy identyfikują się z misją, wizją i wartościami naszej organizacji, traktując pracę jak służbę i jako źródło rozwoju osobistego, spełnienia zawodowego i radości. Widzimy naszą firmę jako sprzyjającą temu, by człowiek w Spółdzielni osiągał sukces finansowy, znajdując przestrzeń dającą poczucie bezpieczeństwa, zaufania i szacunku.

  1. Spółdzielnia będzie tworzyć kapitał społeczny

Poprzez angażowanie się w inicjatywy na rzecz współpracy międzyludzkiej, dobra wspólnego  zarówno wewnątrz naszej firmy, jak i społeczności poza Spółdzielnią, chcemy dzielić się naszą wiedzą, doświadczeniem i zasobami, budując kapitał społeczny, kapitał zaufania, tak aby zmieniać świat na lepsze. Widzimy odpowiedzialność obywatelską naszej organizacji i chcemy być firmą, która łączy, a nie dzieli.

  1. Pozytywnie wpłyniemy na środowisko

Wierzymy, że każda organizacja wpływa na otaczające je środowisko. Chcemy nie tylko eliminować swój negatywny wpływ na środowisko, ale również mieć swój udział w zapewnieniu przyszłym pokoleniom dostępu do zasobów naturalnych w stopniu nie mniejszym niż ten, jaki stał się naszym udziałem.

Treść naszego Manifestu dostępna jest również w wersji PDF.

Często zadawane pytania