Pierwsze spotkanie Komisji Etyki ANG

KATARZYNA NOWAK LIPIEC 2017

Miło mi poinformować, że w dniu 19 lipca w centrali ANG odbyło się pierwsze spotkanie Komisji Etyki ANG w nowym składzie wybranym podczas Walnego Zgromadzenia Spółdzielców. Jest to już czwarta kadencja Komisji. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Komisji Etyki.

W skład Komisji Etyki w kadencji 2017/2018 wchodzą:

 1. Paweł Kohn
 2. Grzegorz Pacuk
 3. Karolina Trzeciakiewicz
 4. Mirosław Gładecki
 5. Ewa Fijołek
 6. Łukasz Winiarski
 7. Dariusz Polit
 8. Tomasz Szlachta
 9. Katarzyna Nowak

Pierwszym punktem spotkania był wybór Prezydium Komisji. Przewodniczącym Komisji Etyki ANG wybrany został ponownie Grzegorz Pacuk, wiceprzewodniczącą Karolina Trzeciakiewicz, a sekretarzem Katarzyna Nowak.  Omówiony został harmonogram pracy Komisji, podsumowane zostały dotychczasowe działania i omawiane przypadki, zaprezentowany został zaktualizowany Kodeks Etyki oraz Regulamin Komisji Etyki. Komisja zadeklarowała swoje wsparcie dla przygotowania szkolenia e-learningowego dot. tematu etyki w ANG. W związku z połączeniem się ANG Spółdzielni z ANG Spółdzielnią Pośredników Ubezpieczeniowych, w tej kadencji możemy się spodziewać omawiania różnych kwestii związanych z ubezpieczeniami.

Komisja Etyki ANG realizuje swoje cele poprzez:

 • upowszechnianie zasad etyki zawodowej w relacjach członków i współpracowników Spółdzielni z klientami i innymi grupami interesariuszy;
 • promowanie i wyjaśnianie zasad etyki w środowisku ANG;
 • ocenę przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego ANG.

Wszyscy współpracownicy ANG są zobowiązani do przestrzegania zapisów naszego Kodeksu Etycznego i zgłaszania w dobrej wierze wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowości, które w ich ocenie są nieetyczne i niezgodne z zapisami Kodeksu. Wszelkie pytania, wątpliwości i nieprawidłowości rozpatrywane są przez Komisję Etyki ANG.

Każdy klient lub interesariusz zewnętrzny również może zgłosić swoją skargę, reklamację, wniosek, komentarz do rozpatrzenia przez Komisję.

Zachęcamy do kontaktu z Komisją Etyki – etyka@angkredyty.pl