Raport społeczny ANG dostępny dla osób z niepełnosprawnością

KATARZYNA NOWAK WRZESIEŃ 2017

Raport społeczny ANG Spółdzielni za 2016 r. „O Odpowiedzialności” został przygotowany z myślą o naszych interesariuszach, w taki sposób, aby był dostępny również dla osób, które mają różne potrzeby, wynikające z ich niepełnosprawności, wieku, używanego sprzętu i oprogramowania.

Dzięki współpracy z Fundacją Integracja udało się nam przygotować stronę z raportem zgodnie ze standardem WCAG 2.0, zapewniającym dostępność treści strony raportu dla osób z niepełnosprawnością. Otrzymaliśmy certyfikat SERWIS BEZ BARIER, z czego jesteśmy bardzo dumni.

To już czwarta edycja naszego raportu społecznego, który jest źródłem wiedzy o tym, co udało się nam zrobić w ciągu roku, aby budować firmę odpowiedzialną społecznie, a jakie cele należy postawić na kolejne lata. Tegoroczny raport ANG Spółdzielni przygotowaliśmy w trzech wersjach – dla współpracowników, klientów i partnerów finansowych.  Pełna wersja dostępna jest na stronie www.raport2016.angkredyty.pl

Dostępna witryna internetowa to taka, która pozwala na uniwersalne, wygodne i intuicyjne korzystanie z jej zasobów. Z takich stron internetowych mogą korzystać wszyscy, także osoby tzw. cyfrowo wykluczone. Do tej grupy należą osoby niepełnosprawne sensorycznie, tj. osoby niewidome, słabowidzące, głuche, słabo słyszące oraz głuchoniewidome , osoby niepełnosprawne manualnie i intelektualnie oraz seniorzy, obcokrajowcy, a także osoby niewykształcone oraz niezamożne.  Dostępność serwisu internetowego umożliwia więc korzystanie z publikowanych w nim treści jak największej liczbie użytkowników, w jak najszerszym zakresie.

Strona z naszym raportem społecznym przeszła audyt ekspertów z Fundacji Integracja, których efektem jest raport z audytu dostępny tutaj. Celem audytu było sprawdzenie dostępności serwisu dla użytkowników ze szczególnym uwzględnieniem osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Obejmuje to użytkowników zagrożonych wykluczeniem cyfrowym tj. osób z dysfunkcjami narządu wzroku, słuchu, ruchu oraz osób mających trudności z rozumieniem i zapamiętywaniem treści. Szczegółowy raport z audytu przygotowany przez specjalistów z Fundacji Integracja dostępny jest tutaj – link.

Dziękujemy Poważne Studio za przygotowanie dostępnego raportu.

Często zadawane pytania