ANG Spółdzielnia doceniona za odpowiedzialne działania

KATARZYNA NOWAK GRUDZIEŃ 2017

ANG Spółdzielnia otrzymała wyróżnienie za projekt Nienieodpowiedzialni – długofalowe podejście do rozwiązywania najważniejszych wyzwań dla branży finansowej oraz podejmowanie tematów związanych z odpowiedzialną sprzedażą i etyką w biznesie. Konkurs organizowany jest przez dziennik Rzeczpospolita, a wyróżnienia przyznano podczas konferencji SMART CSR, która odbyła się 6.12.2017 r.

Konkurs „Lider współodpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju” ma na celu wyróżnienie firm działających w Polsce, którym udało się wdrożyć działania, stworzyć produkty lub usługi, które z jednej strony są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, a z drugiej – przyczyniają się do sukcesu biznesowego. Do konkursu zgłoszono 17 projektów, z których wyłoniono dwóch laureatów oraz przyznano dwa wyróżniania. Wśród wyróżnionych inicjatyw znalazł się projekt Nienieodpowiedzialni, zainicjowany i prowadzony przez ANG Spółdzielnię. Projekt został doceniony za długofalowe podejście do rozwiązywania najważniejszych wyzwań dla branży finansowej, istotność podejmowanych tematów takich jak odpowiedzialna sprzedaż czy etyka w branży finansowej czy wielowymiarowość projektu.

Nienieodpowiedzialni to zainicjowany w 2013 r. i prowadzony przez ANG Spółdzielnię oraz „Będę Kim Zechcę” – Fundację Grupy ANG innowacyjny projekt, będący odpowiedzią na wyzwania branży finansowej, poprzez który chcemy zachęcić do dyskusji i działania przedstawicieli branży na temat odpowiedzialności branży finansowej i jej służebnej roli wobec klientów oraz promować zasady odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Ten wielowymiarowy projekt stał się ważną przestrzenią do dyskusji branży finansowej na temat odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. W ramach projektu zorganizowaliśmy już pięć Konferencji, które stały się największym wydarzeniem o tej tematyce w Polce w przestrzeni naukowej i biznesowej – mówi Artur Nowak – Gocławski z ANG Spółdzielni.

Podczas tegorocznej edycji Konferencji ponad 350 osób wysłuchało wykładów i rozmów na temat odpowiedzialności branży finansowej. Wśród prelegentów znalazły się takie osobistości, jak prof. Jerzy Hausner, Natalia Hatalska czy prof. Dominika Maison. Oprócz Konferencji, ANG Spółdzielnia prowadzi także portal www.nienieodpowiedzialni.pl oraz wydaje gazetę – nieregularnik, podsumowującą Konferencję oraz inne działania. Planowane jest także wydanie książki „Rozmowy o odpowiedzialności”. Tematy, jakie podejmowane są w ramach Nienieodpowiedzialnych są nieodłączną częścią filozofii biznesu ANG Spółdzielni. Więcej informacji znajduje się na www.nienieodpowiedzialni.pl

 Konferencja SMART CSR ANG Spółdzielnia doceniona za odpowiedzialne działania ANG Spółdzielnia otrzymała wyróżnienie za projekt Nienieodpowiedzialni